Det ble i 2008 registrert nærmere 52 millioner passeringer ved de tolv AutoPass-stasjonene på innfartsårene til Bergen. Det gir en samlet inntekt på nærmere 370 millioner kroner.

Bro & Tunnelselskapet, som administrerer innkrevingen, regner med at ca. 2,8 prosent av bompengepasseringene ikke gir penger i kassen. Det er flere årsaker til det:

  • Problemer med brikkelesing.
  • Bilde mangler for en del kjøretøyer som passerer.
  • Uleselige bilskilt.
  • Bompengestasjonen er ute av drift.
  • Utenlandske kjøretøyer som det blir for kostbart å kreve inn penger fra.Til sammen utgjør disse faktorene ubetalte bompengepasseringer for ca. ti millioner kroner i 2008.

Brikkene skal skiftes ut

– Likevel er AutoPass-løsningen i Bergen en av verdens mest kostnadseffektive innkrevingsløsninger. Systemet har minimal inntektstap sammenlignet med anlegg i Stockholm og London, sier administrerende direktør Trond Juvik i Bro & Tunnelselskapet.

Selskapet arbeider kontinuerlig med å redusere bortfall av inntekt. I løpet av høsten 2009 vil bilistenes AutoPass-brikker bli fornyet og skiftet ut. Vegvesenet jobber dessuten med en felles brikkeløsning for turister som kommer med bil inn til landet.

80 gratispasseringer

BT-ansatt Finn Arnesen er en av dem som i lang tid delvis har kjørt gratis gjennom Bompengeringen.

– Jeg har ført kjørebok som viser hver eneste bompengepassering jeg har hatt., sier han.

Fra august og frem til nå har han rundt åtti gratispasseringer, til tross for at han har montert AutoPass-brikke i frontruten på bilen sin.

De fleste passeringene har vært ved AutoPass-stasjonen i Sandviken. Akkurat denne stasjonen har flest passeringer av samtlige.

To årsaker

Driftssjef Grethe Kleppe i Bro & Tunnelselskapet mener det er to årsaker til at Arnesen ufrivillig er blitt en dårlig bompengebetaler.

– Ting tyder på at det enten er feil på brikken hans, eller at den er feilmontert, sier hun.

Normal prosedyre er i så fall at bildet, som automatisk tas ved passeringen, blir brukt til å identifisere kjøretøyet. Deretter belastes AutoPass-kontoen manuelt.

Like bilnumre

– I noen tilfeller kan det være vanskelig å skjelne mellom norske og polske skilt fordi det finnes overlappende registreringsnumre. Dersom det er tvil om bildet er av det norske eller polske kjøretøyet, kan passeringen ikke belastes Autopass-kontoen til Arnesen, sier driftssjef Grethe Kleppe.

Noe stort problem er imidlertid ikke dette.

– Minst 99,5 prosent av passeringene med brikke blir registrert og belastet AutoPass-avtalene, sier Grethe Kleppe.