MAJ-BRITT DAHL

— Han var skuffet over at Meling er i Frelsesarmeen. Det ble følelsesmessig vanskelig for ham. Han skiller ikke mellom Melings jobb som advokat ý at alle har rett på en forsvarer ý og hans frivillige engasjement som frelsessoldat, sier frelsesoffiser Liv Rægevik i Bergen 1. korps i Strømgaten. Hun bekrefter at endringen har sammenheng med at Meling er advokat for Mulla Krekar. Utover det vil hun ikke si noe om årsaken til at mannen nylig endret testamentet sitt.

— Folk kan tenke selv, sier hun til BT.

Varslet armeen selv

Frelsesarmeen lokalt var tilgodesett med 1 million kroner. I tillegg kom et beløp øremerket armeens virksomhet utenlands. Mannen er kjent i Frelsesarmeen gjennom flere år - både innen- og utenlands. Han tok selv kontakt for å informere om endringen i testamentet.

— Ellers ville vi ikke visst at vi var tilgodesett, sier Rægevik.

— Ble dere overrasket over årsaken mannen oppga for endringen?

— Jeg tok imot det som en informasjon. Min første tanke var å lytte til personen ý ikke nødvendigvis ha en reaksjon.

- Respekterer mannen

Hun understreker sterkt at Frelsesarmeen respekterer mannens valg.

— En gave er alltid en gave, vi kan aldri kreve noe. Vi må ha respekt for givers siste vilje; mennesker er alltid viktigere enn penger og eiendeler. Frelsesarmeen er også opptatt av at det ikke må være noen form for manipulering bak gaven ý folk må stå fritt.

— Har dere opplevd noe liknende før?

— Som sagt; vi kjenner sjelden innholdet i testamenter. I denne saken var det gjerne et behov for å snakke om det også. Mannen har stor kjærlighet til Frelsesarmeen, sier Rægevik.

— Jeg har aldri hørt om liknende tilfeller, sier saksbehandler Berit Olsen ved Frelsesarmeens avdeling for arvesaker i Oslo. ý Man må skille sak og person. Meling har en jobb å utføre som advokat, sier Olsen og understreker at hun ikke kjenner til denne spesielle saken.

I 2003 mottok Frelsesarmeen i Norge vel 60 millioner kroner brutto i testamentariske gaver. Av dette var 28 millioner øremerket sosiale forhold, geografiske områder eller misjonen utenlands.

— Vi har opplevd en dobling av beløpet de to siste årene, men vi regner ikke med at dette fortsetter, sier Egil Hognerud ved Frelsesarmeens regnskapsavdeling.

<b>KREKAR:</b> Brynjar Meling er mest kjent for å ha forsvart terrormistenkte Mulla Krekar.
Arkiv