KARI PEDERSENkari.pedersen@bt.no Fra kommunens side blir deler av ambulanseplanen regelrett slaktet: " mangelfull, unyansert og faglig sett ikke holdbar" er karakteristikken som blir gitt av begrunnelsen for å fraråde at brannvesenet i Bergen skal få drive byens ambulanser. 50 års erfaring Bergen Brannvesen har i nesten 50 år hatt ansvaret for ambulansekjøringen i Bergen. Brannvesenet driver landets nest største ambulansetjeneste med over 30.000 turer i året. Med svært få klager.— Vi føler vi er på bølgelengde med bergenserne, sier Egil Grimseid og Bjørn Sebak, styremedlemmer i Bergen Brannkorps Forening. Likevel ble ikke brannvesenet invitert til å delta i arbeidet med ny ambulanseplan. Heller ikke ble Bergen kommune involvert. I styringsgruppen og prosjektgruppen satt det representanter for både sykehusene og fylkets mange små ambulansetjenester. Pluss fagorganiserte. Men altså ingen fra fylkets største ambulansetjeneste. Advarer mot brannvesenet I den ferdige planen som har vært ute på høring, blir politikerne advart mot å fortsette ordningen med kombinert brannvakt og ambulansekjøring."Prosjektgruppa baserer synet sitt på erfaringa som er gjorde med kombinasjonsdrifta i Bergen ...", står det svart på hvitt i ambulanseplanen.Bergens Tidende har uten hell prøvd å få utdypet hvilke erfaringer prosjektgruppen her sikter til. Men Jan Agdestein, leder av prosjektgruppen, nekter å uttale seg mer om ambulanseplanen:- Høringsfristen er ute i dag. Nå vil vi gå inn i høringsuttalelsene og studere dem. Vi ønsker ikke mer pingpong i mediene på dette tidspunkt, er alt BT får ut av Agdestein. - Blir motarbeidet På vegne av fagfolkene i brannvesenet ønsker imidlertid Egil Grimseid og Bjørn Sebak å å protestere mot konklusjonene til gruppen som har utredet ny ambulanseplan. - Brannvesenet blir motarbeidet av et lite miljø som vil ha andre løsninger på ambulansene enn brannfolk, hevder Grimseid og Sebak.Gevinsten ved å la brannvakten ta ambulansekjøringen er stor, hevder de to og ramser opp: Flere fordeler* Når brannvesenet driver ambulansekjøring, kan brannfolkene om nødvendig yte førstehjelp før ambulansen kommer. I dag står det ambulanser på samtlige brannstasjoner. Ved store ulykker og i ekstra travle perioder har brannvesenet folk på vakt som kan rykke ut med ambulanser som egentlig er ute av tjeneste.* Ambulansetjenesten i Hordaland blir anklaget for å mangle fagfolk. Av de 73 fagbrevene som er utstedt, er 47 hjemmehørende i Bergen Brannvesen. Pluss at 70 brannfolk bare venter på praktisk prøve før de er ferdig utdannet ambulansepersonell.* En viktig fordel med kombinert ambulansekjøring og brannvesen er at ambulansepersonalet kan få "lufte seg" på brannvakt i perioder. Å kjøre ambulanse er en tøff jobb med menneskeskjebner tett inn på livet.Branntjenesten er også en mulighet til skikkelig seniorpolitikk i form av lederstillinger der, påpeker de to. Får støtte Brannvesenet får full ryggdekning av byrådet i Bergen.I en uttalelse går byrådet sterkt inn for at brannvesenet fortsatt skal drive ambulansene. Fylkeskommunen får dessuten kraftig kritikk for måten Bergen er utelatt og oversett i arbeidet med ambulanseplanen.

Les også: Fjerner annenhver bil i Stor-Bergen

- MOTARBEIDES: - Brannvesenet blir motarbeidet av et lite miljø som vil ha andre løsninger på ambulansene enn brannfolk, hevder Bjørn Sebak, styremedlem i Bergen Brannkorps Forening. (Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen)