Nå er 34-åringen dømt til samfunnsstraff i 84 timer for en rekke trusselepisoder i Bergen sentrum høsten 2009.

To ganger skremte han livet av en kioskansatt på en kiosk i Bergen sentrum.

Beruset og aggressiv

Den første gangen kom han sterkt beruset inn i kiosken. Han var sint og aggressiv, og uttalte til ekspeditøren, som var alene, at «han skulle gjøre mot henne det faren hans hadde gjort mot ham.» Deretter gikk han bort til døren, snudde på overvåkingskameraet, og gikk så tilbake mot ekspeditøren. Han stilte seg kloss oppi disken og uttalte at han skulle «drepe henne.» Etter 20 minutter forlot han kiosken. Kvelden etter kom han tilbake. Beruset og aggressiv, som han var kvelden i forveien.

Ekspeditøren i kiosken var den samme, men hun var ikke alene denne gangen. Likevel ble hun engstelig da 34-åringen dukket opp på nytt.

Han kastet mat rundt seg i kiosken og sa at han skulle gjøre hva «han ville» med de to ekspeditørene i kiosken.

En av ekspeditørene forsøkte å få han ut, men da svarte 34-åringen med å kaste et bosspann mot døren i kiosken.

Politiet kom etter hvert til stedet.

— Jeg husker ikke det som skjedde, har 34-åringen forklart i retten. Han var sterkt beruset.

Dissens

Ekspeditøren som var til stede i kiosken, ble engstelig og redd av 34-åringens oppførsel. Spesielt når han snudde overvåkingskameraet og gikk mot henne.

I tillegg til disse episodene, er 34-åringen dømt for flere tilfeller av trusler, samt legemsfornærmelse. Han skal blant annet ha slått en vekter.

Straffeutmålingen var avsagt under dissens.

Mindretallet, dommeren, mente 34-åringen burde få ubetinget fengselsstraff, mens meddommerne ville ha samfunnsstraff.

34-åringen er tidligere straffedømt.