Nå må 19-åringen sone fengsel i 18 dager. Han er dømt for legemsbeskadigelse og legemsfornærmelse på to menn. I tillegg er han dømt for å ha sendt opp bengalsk lys fra Festplassen den 28. oktober, da det ble klart at Brann hadde vunnet serien.

Det var i fjor sommer at gutten som da knapt var 18 år skal ha beskyldt flere menn for å ha stjålet øl fra ham. Det førte til at han skallet til en kar, som blant annet finn et kutt på fem centimeter over venstre øye.

En annen ble slått i ansiktet og slengt i en mur etter at 19-åringen kom springende etter ham, slik at han fikk smerter og bloduttredelser rundt øyet.

19-åringen var også tiltalt for vold mot en tredje person, men retten fant det ikke bevist at det var 19-åringen som sto bak og frikjente ham for dette tiltalepunktet.

I retten forrige uke erkjente 19-åringen langt på vei det som hadde skjedd, selv om han skal ha redusert sin egen rolle.

”Det at tiltalte muligens har gjort seg opp en mening om at de fornærmede hadde tatt øl fra ham utgjør etter rettens oppfatning ingen formildende omstendighet”, skriver dommeren i Bergen tingrett.