Kvinnen gikk amok og slo dørvakten slik at nesen brakk. Tre dørvakter måtte til for å overmanne kvinnen. I politibilen spyttet og sparket hun.

Det ble en voldsom avslutning på nyttårsfeiringen for den 26 år gamle kvinnen i år.

Forandret oppførsel

Men i retten møtte hun forståelse for hva som skjedde og ble blankt frifunnet.

Etter å ha hørt vitner, dørvakter og politi gi vitneforklaringer, kom retten enstemmig frem til at kvinnen var «bevisstløs i rettslig forstand» da hun gikk amok.

Rus er som regel selvforskyldt, står det i rettsdokumentet. Men denne kvelden hadde kvinnen ikke drukket så mye.

Rundt midnatt fikk hun en «tyrkisk peppershot» av sin søster. Etter dette forandret kvinnen oppførsel.

Uforskyldt

Hun havnet i en diskusjon om en jakke som hun mente var henne. Dette utviklet seg slik at dørvakten bestemte seg for å ta henne med utenfor.

De hun var sammen med var sjokkert over hendelsene og endringen i oppførselen hennes. De lurte på om hun hadde fått noe oppi den siste drinken.

I domspapirene ser retten ikke bort fra at den siste drinken hadde virkning hun ikke kunne forutse og at rusen derfor var uforskyldt.

Tvilen kom tiltalte til gode og kvinnen ble frifunnet av en enstemmig rett.