— Presses skolene sammen for at fylket skal spare penger, kan det oppstå dårlig arbeidsmiljø ved de store skolene, frykter Audhild Tveiterås, seksjonsleder for videregående opplæring i Utdanningsforbundet Hordaland. Forslaget om sammenslåing kom som lyn fra klar himmel fra fylkesrådmannen for noen uker sider. Manglende prosess i forkant bekymrer henne. Kjappe vedtak nå for å spare kan skape sår og uro som det kan ta ti år å lege.

Tre gigantskoler

Bergen yrkesskole og Krohnsminde videregående skole får hele 1150 elever om de slås sammen. Skolene har tidligere selv foreslått sammenslåing, men har krevd et nytt bygg med ny kantine og administrasjonsfløy for å få det til. Nå kan de bli tvunget til å gå sammen uten noe slikt bygg.

Bjørgvin videregående skole og Bergen tekniske fagskole er foreslått å gå sammen. Skolen vil få nær 1000 elever. Laksevåg gymnas og Laksevåg videregående skole får 850 elever om de slås sammen.

De andre som er foreslått sammenslått er Lindås gymnas og Nordhordland videregående skole med totalt nær 900 elever, Stord videregående skole og Stord yrkesskole med 850 elever, samt Sotra videregående skole og Sund videregående skole. Om det siste er mulig, gjenstår å se. Avstanden er for stor til at de etter opplæringsloven vil kunne ha felles ledelse. Fylket vil omgå loven ved å kalle skolen i Sund en filialskole. Skolen på Sotra har alt 700 elever. Samlet får skolen raskt 1000 elever.

Kan forsure utviklingen

Laksevåg videregående skole og Laksevåg gymnas er midt inne i en god pedagogisk utvikling ved skolene. Rektorene Aud Eva Bjørdal og Per Morten Nordbotn ser at et felles nybygg mellom skolene kunne gitt nye muligheter. Presses skolene sammen uten et slikt nybygg, kan det forsure en god utvikling. De mener skolene må få tid og dras med i en prosess der de har medvirkning.

En knallhard økonomisk situasjon forårsaket av tidligere underskudd ved Haukeland sykehus tvinger fylket til å spare. 55 millioner kroner foreslås kuttet ved skolene.

— Forslagene om å legge ned to skoler og slå sammen tolv kom veldig brått på. Skolene burde vært tatt med på råd tidligere om en mer langsiktig strategi, sier Oddbjørg Høgset, rektor ved Øystese gymnas og formann i rektorkollegiet i Hordaland.

Kun i fylkesutvalget

Lærerne reagerer på saksbehandlingen. Kuttforslagene skal kun behandles i fylkesutvalget 20. og 21. november før de går til fylkestinget. Lærerne åpner for å drøfte effektivisering, men når fylket beveger seg på kanten av loven, kan det gå ut over kvaliteten ved skolene.

— Skolene er i en vond ventefase. Vi vil øyeblikkelig gå inn, meisle ut prosjekter og få til prosesser når vedtakene er fattet. Før det er vi redd for å skape unødig uro, sier Svein-Erik Fjeld, fungerende fylkesopplæringsdirektør.

— Egentlig vil vi ikke ha gigantskoler i Hordaland, men vi ønsker prosesser der allmennfaglige og yrkesfaglige skoler samarbeider tettere, sier Mali Grethe Aksnes, Sp, leder i Komité for næring og utdanning. Hun beklager at alt kommer så brått på. Økonomien blir ikke bedre, og tvinger fylket til ubehagelige kutt. Hun ser for seg en lengre prosess der skolene og lærerne får rikelig anledning til å komme med innspill. Hun ser at det må bygningsmessige endringer til og at kutt i administrasjonen hjelper lite.