I dag presenteres planene for utviklingen av Myrdal-området rundt Vestlandshallen i Åsane.

– Utbyggingen kan fort komme til å koste opptil tre milliarder kroner dersom alt gjennomføres, sier prosjektleder Trond Tystad i konsulentselskapet Opus.

Planområdet for prosjektet som kalles «Åsane Arena» er 250 dekar.

Tystad håper å få drahjelp for å realisere planene, som i stor grad består av ideell virksomhet.

– Finansiering kan skje ved at man får midler fra givere, at de kommersielle delene bistår idretten og ved at man får modeller som utløser tippemidler, sier Tystad.

Tore Jensen i Opus forteller at det er Tertnes entrepenør som står bak planene så langt.

De jobber nå med å finne flere samarbeidspartnere til prosjektet. Han kan ikke si noe om kostnadsrammene nå, men sier det forutsettes at det kommer statlig støtte i prosjektet

Mye å velge i

Tystad har knapt luket vekk en eneste idrettsgren under arbeidet med planene.

Her er noe av det Åsane Arena vil inneholde dersom Opus gjennomslag for planene:

 • Håndballhall
 • Ishockeyhall
 • Storstadion med kapasitet til 8000-12.000 tilskuere
 • Badeland
 • Plastskibakke
 • Klatrepark
 • Idrettshøyskole
 • Lekeland
 • Aktivitets-/idrettshall

Underjordisk parkering Ifølge konsulentfirmaet Opus — som står bak planene - finnes det ikke noe tilsvarende aktivitetsområde i Norge som foreslåtte Åsane Arena.

For å få plass til alle de besøkende, planlegger man å bygge et underjordisk parkeringsanlegg med 3000-5000 parkeringsplasser.

«En underjordisk parkeringshall vil være den beste løsningen for Åsane Arena da man slipper å ha bilene stående opp i dagen som en del av aktivitetsområdet. I tillegg kan det være aktuelt å leie ut noen av parkeringsplassene til næringsområder i nærheten», skriver Opus i sin presentasjon.

Barnehage-Andersen er med

Investorer til det innledende planarbeidet er på plass gjennom Åsane Arena Holding AS, som ble opprettet 21. mai.

Selskapet har en innskutt aksjekapital på 120.000 kroner. I styret sitter barnehagemillionær Rolf Tore Andersen, Jan Olav Jørgensen og Rune Svendsen. Andersen er største tomteeier i området.

Tystad anslår at det kan påløpe opptil én million kroner i reguleringsfasen.

Foruten kommunen og fylkeskommunen, oppgir Opus følgende viktige samarbeidspartnere for prosjektet:

 • idrettslag og organisasjoner i Åsane
 • særforbund i idretten
 • Vestlandshallen

Stor fotballarena

Den planlagte fotballbanen vil bli bygget etter UEFA-mål, det vil si 68 x 105 meter.

Banen vil få kunstdekke, noe som utbyggerne understreker vil øke brukstiden betraktelig.

Man har heller ikke holdt igjen på tilskuerkapasiteten i bydelen som i dag har Åsane Fotball som spydspiss i andredivisjon.

I planene er det lagt opp til en tilskuerkapasitet på 8-12.000 tilskuere.

Skal sikre overnatting

Ifølge Opus er det i dag ikke noe overnattingstilbud i Åsane bydel. Dette vil man løse med å bygge et «sportell» med spa med for eksempel kurbad.

Hva mener du om utbyggingsplanene for Åsane? Si din mening i kommentarfeltet under!