Mellom 400 og 450 ansatte ved Aker Kværner Stord vil fra september neste år har full sysselsetting til langt ut i 2008 med å bygge plattformene.

Informasjonssjef Stein Inge Liasjø ved Aker Kværner ASA karakteriserer ordren som en av de største til Aker noen gang, og den desidert største boreplattform-kontrakt av den halvt nedsenkbare typen.

Norge-rundt plattformer

Hver plattform kommer på 3,8 milliarder. En rekke Aker-bedrifter rundt land og strand er involvert i plattformene.

De forberedende ingeniørarbeidene skal skje i Oslo. Boresystemet skal leveres av Aker Kværner MH i Kristiansand. Aker Kværner Verdal AS skal bygge skroget og Aker Kværner Stord skal sette alt sammen og foreta utrustning og den endelige ferdiggjøring og overlevering.

Liasjø opplyser at Aker Kværner Stord blir hovedkontraktør for oppdraget.

Den første plattformen skal leveres i februar 2008, den andre åtte måneder senere. De skal være klare til å ta sine første boreoppdrag samme år.

Fjær i hatten for Stord

For Aker Kværner Stord er dette ifølge Liasjø en skikkelig fjær i hatten. Aker-konsernet har over 30 års erfaring med å bygge og utruste boreplattformer. Det begynte med Aker H3-plattformene som var utviklet av Odfjell Drilling-systemet i Bergen og som ble den riggtype det er bygget mest av i verden.

BMV på Laksevåg utrustet lange rekker av slike plattformer i sin tid.

Ifølge Liasjø representerer utformingen av disse plattformene noe helt nytt i riggbransjen. De kalles Aker H6e og er en god del større enn øvrige sjettegenerasjonsplattformer. De er konstruert for fremtiden, og kan blant annet bore i værharde nordlige farvann og på svært dypt vann., langt fra eksisterende infrastruktur. De har større dekksareal og lastekapasitet enn tilsvarende rigger vil ha, og blir de største i verden. Dekket måler 90x70 meter. De blir bygget på to pontonger med fire bæresøyler på hver pongtong. Om bord blir det sengeplass til 140 personer på hver plattform.

Eierselskapet på børs

Eierselskapet Aker Drilling ASA er nyetablert og 100 prosent Aker Kværner-eid. Selskapet skal imidlertid børsnoteres og vil derfor gå i markedet etter frisk kapital. Dermed blir Aker Kværners eierandel redusert.

De to nybestilte boreplattformene er ikke sikret oppdrag, men markedet er for tiden meget bra.