Olje— og energidepartementet har i dag gitt bergensfirmaet SWAY konsesjon til å bygge gigantturbinen på inntil 10 megawatt på Ljøsøyna i Øygarden. Møllen blir 160 meter høy, og vil alene kunne dekke strømbehovet til 2000 husstander.

Enova har tidligere tildelt 137 millioner kroner i støtte til selskapet SWAY for å utvikle vindturbinen. Den skal først testes ut på land, men målet er å ta denne teknologien til havs.

— Dette er en milepæl i arbeidet med utviklingen av fremtidens vindkraftteknologi, sier politisk rådgiver i olje- og energidepartementet, Ivar Vigdenes, til bt.no.

Håpet er at vindkraftanlegg til havs på sikt vil kunne gi gode bidrag for å nå regjeringens mål om økt fornybar energi.

— Med dette bidrar vi til en teknologiutvikling som vi er helt avhengige av dersom vi skal lykkes med å få ned kostnadene på offshore vindmøller. Vi er avhengig av forsøk, uttesting og demonstrasjon av ulike teknologier, sier Vigdenes om bakgrunnen for konsesjonen.

Håper på nye arbeidsplasser

Ordføreren i Øygarden, Olav Martin Vik, ønsker testvindmøllen hjertelig velkommen.

— Vedtaket i dag er som forventet, og var ønskelig fra kommunestyret i Øygarden.

— Vi ønsker å bli delaktig i forsyningsopplegget til fremtidige vindmøllet i havet. Dette kan bety nye arbeidsplasser, og vi kan ta kommunen inn i en ny tid når det gjelder fornybar energiproduksjon, sier ordføreren.

- Ferdig i 2012

Michal Forland, finansdirektør i Sway, ser frem til å starte byggingen på Ljøsøyna.

— Vi føler vi har funnet det optimale stedet for å drive testing av den type vindmøller. Stedet er et industriområde relativt langt unna annen bebyggelse, samtidig som det er et reelt ønske i kommunen om å være med på å bygge en fornybar fremtid.

Sway samarbeider med en rekke underleverandører i inn- og utland om byggingen av vindmøllen.

— Først i årsskiftet 2011/2012, da vi skal sette sammen alle delene, vil byggingen bli synlig for folk, sier Forland.

Selskapet regner med å ha vindmøllen i drift i løpet av første kvartal i 2012.

Miljøklager vant ikke frem

Etter at Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga konsesjon til vindturbinen, klaget både Norsk ornitologisk forening og Norges Miljøvernforbund. De fryktet konsekvensene for fuglelivet i området.

Men departementet har ikke tatt klagene til følge.

«Etter en grundig vurdering er departementet kommet til at konsekvensene for fugl ikke er av et slikt omfang at de er til hinder for oppføring av vindturbinen», skriver olje- og energidirektoratet i en pressemelding.

— Vi har konkludert med at en midlertidig enkeltstående vindturbin ikke vil ha noen innvirkning på verneverdiene, sier Vigdenes.

Heller ikke ordføreren er bekymret for fuglene.

— Turbinen plasseres i et område som er regulert til industri. Vi skal jo leve av noe i dette landet også, sier han.

Konsesjonen til testturbinen varer i fem år.

Her skal turbinen stå:

Hva synes du om vindmøllegiganten i Øygarden? Si din mening her.