— Dette er den største vi har tatt i mot seier Stein Inge Larsen ved fiskemottaket på Byrknes Servicesenter.

- Litt sjokkert

Unneland drog garn i Sogneosen ved Skjerjehamn tidleg laurdag morgon, då han merka han hadde uventa fisk i garnet.

— Det var ikkje kveite han var ute og fiska etter. Eg trur han var litt sjokkert. Det tok visste eit lite augneblikk før han skjøna kva det var hadde fått opp under båten, seier Larsen til avisa Strilen.

Unneland fekk slått eit tau om sporden og kunne løfte kveita om bord med hjelp av krana på sjarken sin. Kveita var så stor og tung at Unneland sette kursen mot fiskemottaket for å laste av, før han kunne fiske vidare.

Gigantkveita var 2,25 meter lang og vog 167 kilo sløyd. Berre hovudet vog 25 kilo, og Larsen anslår at totalvekta på gigantkveita må ha vore mellom 200 og 210 kilo.

Blir mat på Aker Brygge

Unneland si kveite er uansett ei av dei største som er fiska. Ein yrkesfiskar i Nordland drog om bord ei kveite på 213 kilo i Nordland sist sommar kan Avisa Nordland fortelje.

Enda større fangst fekk den pensjonerte tyske politimannen Reinhardt Wurmann utanfor Senja i september 2011. Han drog opp ei kveite på 245 kilo, på stong. Tre timer tok det å få kveita om bord, ifølgje TV 2.

Bladet Villmarksliv opererer med 223 kilo som norsk rekord.

No er kveita framme i fiskehallen i Oslo.

— Den blir god middagsmat på Aker Brygge i ei veke, ler Larsen.

Det grove kjøtet på så stor kveite gjer at kiloprisen er litt lågare enn mindre eksemplar, men Unneland kunne likevel innkassere cirka 40 kroner kiloen for fangsten, ifølgje Larsen. Det er over 6500 kroner for ein fisk.

REKORD: Over 200 kilo vog denne kveita. Stein Inge Larsen ved Byrknes Servicesenter har aldri sett maken. Kveita er ei av dei største som er fanga i Noreg.
Susanne F. Larsen
BLEI TUSENLAPPAR: Fiskaren kunne inkassere rundt 6500 for fisken. Rune Eilertsen (biletet) fikk jobben med å pakke den for transport til Oslo.
Susanne F. Larsen