Isfjellet har kjørt seg fast i mudderet rett utenfor Torget, og der ser det ut til å bli stående en stund. Trolig er kolossen blitt ført sørover med havstrømmene helt fra Nordishavet.

— Helt unikt. Vi har aldri tidligere registrert isfjell av denne størrelsen så langt sør. At det attpåtil kommer inn i en tett befolket by, har aldri skjedd før, sier Stewart Lindstrom ved det anerkjente Iceberg Research Center i New York.

Han har satt seg på første fly til Bergen for å se verdenssensasjonen med egne øyne.

Stikker ikke dypt

Forskere fra Universitetet i Bergen har allerede tatt seg opp på isfjellet for å undersøke det nærmere.

— Dette er et høyst uvanlig isfjell. Vanligvis er bare en liten del av ismassene synlig over overflaten, men dette isfjellet er fifty-fifty over og under vannet, sier glaciolog Snefrid Jostedal til bt.no.

Alt tyder på at isen under vannflaten har en annen tetthet og porøsitet enn isen over.

— Vi ser ikke bort fra at klimaendringer og varme havstrømmer kan ha fått mesteparten av undersiden til å smelte, mens et ekstremt lavtrykk på Lopphavet har holdt toppen av isfjellet intakt, sier meteorolog Siri Gislefoss til bt.no.

Skal bli drikkevann

Bergenserne har den siste tiden slitt med vannmangel, og er blitt bedt om å spare på drikkevannet. Nå kan isfjellet bli redningen.

— Vi har håpet på en kraftig regnskyll, men at drikkevannet skulle seile inn til byen i fast form, hadde vi aldri trodd, sier fagdirektør Ivar Kalland ved Vann- og avløpsetaten.

Nå planlegger han å løfte isfjellet opp av Vågen og frakte giganten til det nesten tomme reservoaret på Gullfjellet.

— Selvsagt er det begrensede mengder vann vi snakker om her, men alle monner drar. Vi tror også at bergenserne vil unngå sløsing når de får ekte isfjell-vann i springen, sier Kalland til bt.no.

Se live-bilder av isfjellet via vårt webkamera i Vågen!

ISFJELL: Et mektig naturfenomen ruver ved Torget i Bergen i dag, som vist på dette webkamerabildet.