Torunn Økland fra Austevoll ble landskjent for tre år siden for å ha bygd et digert bolighus i «Dynasti-stil» på Milde. Ifølge henne selv har dette siden blitt en lokal attraksjon, noe hun håper hennes nye prosjekt også blir.

På en forblåst høyde på Espeland, med utsikt over fjorden, peker Økland og arkitekt Rolf Maurseth på busker og gresstuer hvor det en gang kan ligge en hotellinngang, badebasseng, spa og hotellrom.

Med jevne mellomrom letter det fly og helikopter fra Flesland flyplass, som med ny direktevei vil ligge bare to minutters kjøring fra hotellet. Flystøyen er høyst merkbar. Stedet hotellet er planlagt ligger på grensen til det kommunen har godkjent som boligområde.

Men tross i at utearealene er tenkt en viktig funksjon i hotellkomplekset, mener Økland flystøyen ikke er noe problem.

— Ved hver flyavgang varer støyen bare i 20 sekunder, sier hun.

Konkurrent til Solstrand

Økland og arkitekt Maurseth ser for seg et hotell bygd opp av flere frittstående moduler, der rommene er bygd rundt overbygde atrium.

— Det er et park-konsept, der markedet blir konferanser, forretningstrafikk og rekreasjon, sier Økland, som viser til Solstrand som eneste lokale eksempel på hvilke kvaliteter hun ønsker.

— Det mangler et kvalitetshotell her i Bergen med de samme utefasilitetene og nærhet til fjorden som Solstrand. Hvorfor må vi dra helt til Os, spør Økland.

Hotellet ligger dermed an til å bli en direkte konkurrent til det kjente konferansehotellet i Os.

— Har dere sjekket om det er marked for et slikt hotell?

— Konseptet skal testes grundig ut med markedsundersøkelser før byggingen starter, sier Økland.

Vil ikke drive hotell

Finansieringen av hotellet er foreløpig også helt i det blå. Frem til prosjektet er ferdig utformet og godkjent av kommunen, ønsker Økland å drive det frem for egne midler. Først da er det aktuelt å ta inn eksterne investorer og selskaper som ønsker å drive hotellet. Det vil nemlig ikke Økland selv.

— Det er ikke mitt mål å drive hotellet, eller å eie det 100 prosent. Det er konseptet og utviklingen av det jeg er interessert i, sier hun.

Hotellprosjektet, som er kostnadsberegnet til 300 millioner kroner, er foreløpig bare på skissestadiet. Økland meldte fra om oppstart av planarbeidet i oktober, og først om et par år kan hun gå ut til investorer og driftsselskaper med et ferdig prosjekt.

Blir prosjektet en realitet vil første byggetrinn tidligst kunne stå ferdig om 4-5 år, ifølge Økland.

Mye er her avhengig av Bergen kommune, som må omregulere området som i dag er såkalt LNF-området (landbruks-, natur- og friluftsområdet).

Økland kjøpte området hotellet skal ligge på allerede for to år siden, selv om kjøpet ennå ikke er endelig godkjent av kommunen.

Skipsreder

Torunn Bothilde Økland, som er hennes fulle navn, har tidligere mest har drevet med fiske- og offshorefartøy, blant annet gjennom familieselskapet Økland Fiskebåtrederi KS.

Hennes største prosjekt til nå var byggingen av kranskipet Atlantic Challenger til 300 millioner kroner, et skip som nå blir drevet videre av hennes tidligere ektemann Hessel Halbesma.

Nå har hun engasjert seg i eiendomsutvikling. I tillegg til hotellprosjektet er hun i sluttfasen med et kombinert leilighet- og kontorbygg i nærheten av hotelltomten på Espeland.

<b>MODULER:</b> I en foreløpig skisse ser arkitekt Rolf Maurseth for seg et hotell bygd opp av mange lave runde bygninger, med en overbygd vinterhage i midten. TEGNING: LINK ARKITEKTER
<b>STORE PLANER:</b> På en høyde på Espeland ved innflygingen til Flesland planlegger Torunn Økland og arkitekt Rolf Maurseth et nytt stort kurs-, konferanse- og rekreasjonshotell. FOTO: BJØRN ERIK LARSEN