Like før jul vedtok fylkestinget med knappest mulig flertall å selge Valen og Handeland gard i Kvinnherad.

Gårdsbruket som er et av fylkets største, er knyttet til Valen sykehus. For ti år siden ble gårdsdriften skilt fra sykehuset, og nå tar fylkespolitikerne skrittet helt ut og selger.

Torsdag skal fylkesutvalget godkjenne vilkårene for salget, blant annet prisen. Gården er taksert til åtte millioner i markedsverdi.

Hvis høyeste bud ender på minst 7,2 millioner, får fylkesrådmannen fullmakt til å godkjenne. Blir prisen lavere, må politikerne kobles inn igjen.

Med kyr og jaktretter

For åtte millioner kroner får kjøperen 350 dekar (mål) dyrket jord, 170 dekar innmarksbeite og 5600 dekar produktiv skog. Til sammen er eiendommen over 19.000 dekar. Det er litt større enn hele Fyllingsdalen bydel.

Fyllingsdalen er vel 17.000 dekar, mens Årstad bare er 14.000 dekar stor.

Gården som ligger fire kilometer sør for Husnes, har ingen bolighus, men et mer enn 1000 kvadratmeter stort fjøs som i dag huser 37 melkekyr og noen sauer. Verdien av det svære fjøset med tilhørende melkekvote er satt til 1,7 millioner kroner. Nesten like verdifulle er de store jaktrettene.

— Mange leter et gårdsbruk, men en så stor eiendom til så høy pris faller nok utenfor det privatfolk kan betale. Særlig siden det ikke er bolighus på gården, sier regiondirektør Magne Storheim i Sparebanken Vest og legger til:

— Potensielle kjøpere vil nok se etter muligheter til å utvikle det store området. For eksempel legge deler av eiendommen ut til hyttebygging.

Sterke protester lokalt

Da vedtaket om å selge gården ble kjent ved juletider, utløste det sterke protester i lokalmiljøet.

15 lag og organisasjoner skrev brev til politikerne der de uttrykte bekymring fra at fremtidig bruk av området og utmarken vil bli innskrenket, når gården nå blir privatisert.

— Det tener fylket og politikarar til lita ære å avslutte eit hundreårig samarbeid med Valebygda med å opptre som ei gammaldags kolonimakt, eller føydalherre, som tappar området for ressursar for så å trekkja seg ut og selja restane, les Valen og Handeland gard til høgstbydande, heter det i et leserbrev som BT trykket.

I salgsoppgaven som fylkesutvalget skal godkjenne torsdag, står det at avtalene med sykehuset, skytterlag og andre brukere skal videreføres.