Se BTV-innslag

For første gang noensinne besøker et russisk krigsskip marinens hovedbase Haakonsvern. Til tonene av hornmusikk la skipet, med et mannskap på rundt 300, til kai.

Besøket er en gjenvisitt etter den norske fregatten KNM «Narvik»s besøk i den russiske nordflåtens hovedbase i Severomorsk.

Under besøket vil norske og russiske besetninger øve sammen både innen havari og krigføring. Russiske mannskap skal også besøke Sjøkrigsskolen, hvor særlig navigasjonssimulatoren og muligheten til manøvreringsøvelser og innaskjærsnavigering i simulator vil bli testet ut.

ØRJAN TORHEIM (mms)
ARNE COLLIANDER