Kurt Oddekalv har anmeldt Sjøtroll sitt oppdrettsanlegg ved Bruvik på Osterøy for akutt forurensing.

Noe gult og brunt som fløt i vannflaten mente Oddekalv var fiskeslo og fiskefett.

Onsdag 16. juni ble det tatt prøver av «utslippet».

Jeg er 100 prosent sikker på at dette var fiskeflett blandet med maursyre Kurt Oddekalv

Ikke unaturlig

Nå har Rådgivende Biologer AS rapporten klar.

Analyser av stoffet viser at dette i all hovedsak var pollen fra furu (Pinus sylvestris).

«Dette er naturlig forekommende pollen og ikke ulovlige utslipp fra fiskeanlegget», står det i brevet fra firmaet.

Det var også en del alger fra sjøen som var klistret inn i stoffet.

«...men dette er heller ikke unaturlig på denne tiden av året da fjorder og kstvannet stedvis farges turkis av slike algeoppblomstringer«, skriver Dr. philos og daglig leder Geir Helge Johnsen i Rådgivende Biologer AS.

— Useriøst

Administrerende direktør i Sjøtroll Havbruk, Hans J. Runshaug sier at de hele tiden var sikre på at det pollen.

— Det er likevel kjekt å få bekreftet av uavhengig ekspertise. Kurt Oddekalv er en useriøs miljøverner. Det er synd for miljøet slik han opptrer, mener han.

— Bedriftens omdømme blir angrepet på en usaklig og løgnaktig måte. Oddekalv sverter en bedrift mot bedre vitende. Før han slenger ut så alvorlige anklager, burde han i det minste tatt med seg et lite prøveglass av «giften», sier Runshaug.

Han understreker at de har strenge varslingsrutiner dersom det skulle skje uhell.

— Vi er opptatt av å følge lover å regler. Dette er heldigvis en veldig kontrollert næring, sier Runshaug.

Kurt Oddekalv er fremdeles ikke overbevist.

— Joda, det er sikkert riktig at det var pollen. Men det var ikke bare pollen, sier han.

Han forteller at de tok noen prøver fra «utslippet» noen dager før Rådgivende Biologer AS.

— Nå venter jeg på vår rapport. Pollen gjør ikke stranden så sleip at du ikke kan gå på den. Pollen er heller ikke brunt og har tydlige fettpartikler. Dette har jeg sett ørten ganger før. Jeg føler meg 100 prosent sikker på at dette var fiskefett blandet med maursyre, sier han.