– Hensynet til barnas helse teller mest. Bransjen har hatt god nok tid til å forberede seg på dette forbudet, sier Bjørnøy. Forbrukerrådet er strålende fornøyd med avgjørelsen.

– Dette er en seier for norske forbrukere. Vi er svært glade for at miljøvernministeren går imot bransjens ønsker om dispensasjon fra forbudet, sier direktør Erik Lund Isaksen i Forbrukerrådet.

Ftalater er helse— og miljøfarlige kjemikalier som blant annet kan skade på forplantningsevnen. De tre skadeligste ftalatene skal forbys i alle leker som er beregnet for barn helt opp til 14 år. Forbudet vil tre i kraft fra 1. januar 2007.

Siden 1999 har det vært forbud mot ftalater i leketøy og enkelte småbarnsprodukter til barn under tre år.

Larsen, Håkon Mosvold