JOHN LINDEBOTTEN john.lindebotten@bergens-tidende.noFana Stein & Gjenvinning har søkt om konsesjon for behandling av forurenset jord i samarbeid med det tyske selskapet NETT AS, som driver flere miljøstasjoner i Tyskland.Administrerende direktør i NETT AS, Eigill W. Hansen, sier til BT at man kan ta imot jord eller masser både fra store og små leverandører der det er mistanke om forurensning. Enklere for kommunen — Det kan for eksempel være masser fra en bensinstasjon når man skal ta i bruk nye tanker, masser fra større byggeprosjekter i og rundt Bergen sentrum eller fra nedlagte bossfyllinger, sier Hansen. Han opplyser at det søkes om konsesjon for 25.000 kubikkmeter masse i året, med mulighet til å øke til 50.000 kubikkmeter.Sjefingeniør Hogne Hjelle i Bergen kommune er glad for det nye tilbudet.- Det er positivt at seriøse aktører kommer inn og tar seg av dette problemet.Da vi arbeidet med avløpsanlegget Bergen Syd hadde vi for eksempel store problemer med forurensede masser ved gassverktomten i Dokken. Massene var gjennomtrukket av oljerester. Disse ble mellomlagret på Grønneviksøren, men er nå sendt til godkjente anlegg på Østlandet for videre behandling. 10 millioner kroner kostet dette oss. Vi må selvsagt også betale for lokal behandling, men frakten sparer vi i hvert fall, sier Hjelle. Strenge vilkår FSG-NETT søker om konsesjon for en biologisk prosess og en vaskeprosess. Myndigheten her er fylkesmannen i Hordaland. Hallvard Hageberg ved fylkesmannens miljøvernavdeling sier til BT at han tror konsesjon vil bli gitt. Men Hageberg forsikrer at konsesjonen vil inneholde strenge vilkår når det gjelder avløpsvann, testing av det rensede produktet og støy.I tillegg søker FSG-NETT om konsesjon for utslipp i den grad forbrenning måtte være aktuelt. Konsesjonen om utslipp til luft må gis av Statens Forurensningstilsyn.