I slutten av juni varslet Miljødirektoratet Bergen kommune om at de bør undersøke situasjonen i Kollevåg. Askøyværingen skriver onsdag at direktoratet finner økningen av PCB urovekkende. Nye analyser av tungmetaller og miljøgifter i indre del av vågen tyder ikke på god miljøstatus for området.

— Tyder på hull i duken

I 2005 dekket Bergen kommune sjøbunnen i Kollevåg med duk. Den indre delen ble brukt som avfallsdeponi i nærmere 50 år.

— Først og fremst er det viktig å få frem at forholdene er betraktelig bedre nå enn før tildekkingen. For noen områder er imidlertid ikke miljømålene oppnådd, sier Hilde Valved, fungerende seksjonsleder for avfallsbehandling og grunnforurensing i Miljødirektoratet.

Hun peker på at ett prøvepunkt blant annet viser en høyere konsentrasjon av miljøgiften PCB enn for et par år siden.

— Den høye konsentrasjonen kan tyde på at det er hull i duken som ble brukt til overdekking, sier Valved.

I et brev til Bergen kommune foreslås det tiltak, blant annet undersøkelse av duken.

PCB er hovedsaklig farlig for mennesker dersom man spiser det og ikke gjennom vann eller hudkontakt.

Kan være kreftfremkallende

ADVARER MOT VASSING: Vassing og graving i sanden kan virvle opp miljøgifter fra bunnen.
MARITA AAREKOL

— Giftstoffene det er målt for høye verdier av i Kollevågen er fettløselige og løser seg dårlig vann. Giftene vil dermed ligge lagret i sand og organismer nede i sedimentene, sier Anders Goksøyr, professor i miljøtoksikologi ved Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen.

Dermed vil det i utgangspunktet ikke være farlig å hoppe ut i vannet for å bade.

— Man bør derimot være forsiktig med vassing og graving med spade og bøtte i sanden, da kan være fare for at man virvler opp sand som inneholder giftstoffer, sier Goksøyr.

Dersom miljøgiftholdige partikler virvles opp kan det skapes midlertidig høyere konsentrasjon også i vannet. Dermed kan det bli større fare for å eksponeres for giftene, både fra vannet og fra partiklene selv.

Askøy kommune har ikke testet badevannskvaliteten i Kollevåg før sommeren.

— Jeg kommer til å ta en befaring i området enten denne uken eller i neste uke, sier Heidi Folkedal Hole, leder for miljørettet helsevern i Askøy kommune, til Askøyværingen.

Farlig over tid

— Det vil kanskje ikke ha akutt skadevirkning, men gjentatt eksponering for disse miljøgiftene kan gi skadevirkninger på sikt, sier professoren.

PCB er et stoff det er vanskelig å bryte ned og som hoper seg opp i organismene. Ifølge Goksøyr finnes PCB nesten overalt i samfunnet. For eksempel har fisk fra Byfjorden i Bergen et for høyt nivå av PCB.

— Ved eksponering over tid kan PCB være kreftfremkallende, immunforstyrrende og reproduksjonshemmende, både for mennesker og dyr.

Også de andre giftene som er målt i Kollevåg kan være farlige for mennesker.