MARIT HOLMmarit.holm@bt.no Bergenskvinnen lever på hemmelig adresse. Siden hun flyttet fra ektemannen i 1998 har hun byttet bosted syv ganger. Hun frykter for at han vil skade henne.— Jeg går hele tiden og kikker meg over skuldrene. Er han der? Ser han meg nå? Har han funnet ut hvor jeg jobber, forteller "Bjørg".Hun hevder at ektemannen har truet med å drepe henne med øks, og at også resten av familien hennes skulle få unngjelde. Frykten og angsten har gjort livet hennes til et mareritt. I perioder har påkjenningene vært så store at hun er blitt sykmeldt. Prøvd flere ganger Hun har prøvd å ta ut separasjon flere ganger. Men trusler fra ektemannen har fått henne til å trekke søknaden om separasjonsbevilling tilbake, sier hun.I oktober i fjor søkte hun fylkesmannen om såkalt umiddelbar skilsmisse. Ifølge Ekteskapslovens paragraf 22 kan det innvilges dersom man har bodd fra hverandre i to år. Vilkåret er at partene er enige om at dette er tilfelle."Bjørg" fikk medhold hos fylkesmannen i januar. Ektemannen klaget vedtaket inn til Barne- og familiedepartementet.Der kom den endelige avgjørelsen 18.mars: Fylkesmannens vedtak ble opphevet. "Bjørg" må være gift med ham som hun desperat ønsker å frigjøre seg fra i over ett år til. Ikke vurdert fakta Departementet har ikke vurdert fakta i saken. Departementet har bare registrert at ektemannen bestrider samlivsbruddet. Ergo er vilkåret for å få umiddelbar skilsmisse likevel ikke til stede.- Jeg har vært utrolig langt nede. Men nå kjenner jeg at jeg begynner å bli forbannet, sier "Bjørg". - For kvinner som trenger rask skilsmisse fra truende ektemenn, er dagens regelverk helt vanvittig, mener jurist Marius Reikerås. Han driver et lite rettshjelpfirma ved siden av studier ved NHH.Reikerås er rystet over det han oppfatter som en uholdbar rettstilstand for kvinner i "Bjørgs" situasjon.* Eneste måte å overprøve barne- og familiedepartementets avgjørelse på, er å bringe saken inn for domstolene. Foruten å være en ekstra belastning, vil hun få hele bevisbyrden.* Drapstruslene ble politianmeldt 20.oktober i fjor. Så langt har ikke "Bjørg" hørt et ord om hvor saken står. Men det er ingen vitner til de alvorlige truslene som ektemannen skal ha fremsatt. * Å gå til rettssak er dyrt. "Bjørg" tjener for mye til å få fri rettshjelp, men har likevel ikke råd til å leie advokat. Hun er avhengig av at Marius Reikerås arbeider tilnærmet gratis for henne.- Denne saken opprører meg. Jeg er sjokkert over den lange saksbehandlingstiden, og at vi har et rettsapparat med så liten menneskelig innlevelse. Jeg har skrevet til departementet, og bedt om at de ser nærmere på regelverket. Sånn som det er nå, har truende ektemenn alle muligheter til å trenere en skilsmisse. Kvinnene som vil ut er i realiteten hjelpeløse, mener Marius Reikerås.

Les også: - Ute etter oppholdstillatelse - Avgjøres av domstolene

UHOLDBAR RETTSTILSTAND: "Bjørg" kommer seg ikke ut av ekteskapet med mannen som hun har vært på flukt fra i to år. - Dagens regelverk fungerer ikke tilfredsstillende, mener jurist Marius Reikerås. (Foto: Eirik Brekke)