— Dette går direkte imot politikernes ønske om en mer positiv holdning til næringslivet, sier Døsvig. Han eier og driver Bara Eiendommer, et av byens største eiendomsselskaper.

Tomten det er snakk om er en smal stripe på noen hundre kvadratmeter langs Fjøsangerveien. Bara Eiendommer ønsker å kjøpe tomten fordi denne er regulert til tilførselsvei i den nylig vedtatte reguleringsplanen for Kronstadparken.

Men i kommunens eiendomsselskap, Bergen Bygg og Eiendom, har de ikke tid til noe salg på grunn av «...arealets størrelse og størrelsen på en evt. kjøpesum». I et svar på Døsvigs ønske om å kjøpe tomten, skriver forvaltningssjef Merete Stangeland at BBE ikke vil prioritere å gjennomføre dette nå.

— BBE er kjent med at vi må bygge tilførselsveien før vi får gjort noe annet. Det følger av reguleringsplanen bystyret har vedtatt. Da er det ganske arrogant av BBE å si at de ikke har tid til å legge til rette for et salg, sier Galtung Døsvig.

— Vår utvikling av Kronstadparken blir forsinket på grunn av dette, legger han til.

Milliontomt

Ifølge BBE er papirarbeidet som må gjøres før et salg «..en omstendelig og ressurskrevende prosess...». Men hva betyr omstendelig og ressurskrevende i praksis?

  • I forbindelse med at Statens vegvesen eksproprierer en mindre del av den kommunale tomten, må det foretas ny oppmåling av resttomten og lages nytt målebrev. Dette gjør veivesenet og oppmålingsavdelingen i kommunen.
  • Tomten må eventuelt gis et nytt gårds- og bruksnummer. Dette gjør kommunens oppmålingsavdeling.
  • Deretter må tomten tinglyses med kommunen som eier. Ifølge informasjonssjef Åge Hadler i Statens kartverk tar dette normalt fire dager.

Samlet areal er drøyt 500 kvadratmeter. Prisen kommunen kan oppnå vil være rundt en million kroner.

Ombestemmer seg

BT var i går i kontakt med Merete Stangeland i BBE. Hun sier prosessen kan være kurant dersom den gjelder gategrunn.

— Men det kan også bli mer krevende dersom kommunen må foreta ytterligere sannsynliggjøring av at vi er eier av tomten.

Hun sier at de i ettertid er gjort oppmerksom på at denne tomten har større betydning for utbygger enn de tidligere var klar over.

— Det er klart vi må vurdere saken på nytt. Vi var vel kanskje ikke klar over rekkevidden av at utbygger ikke får kjøpe denne tomten. Det kan få betydning for utviklingen av en hel bydel.

Knut Galtung Døsvig er overrasket over begrunnelsen.

— Det er gledelig at kommunen ser ut til å snu. Jeg har grundig orientert administrerende direktør Dagfinn Øvrebotten i BBE om denne tomtens betydning.

Dagfinn Øvrebotten er på ferie og sier til BT:

— Jeg visste ikke at denne lille filletomten hadde en slik betydning. Det har han ikke klart å formidle slik at jeg har forstått det. Nå har han gjort det, og da saler vi om.

Rune Nielsen