Det var 26. april i år at 19-åringen ble tatt for grisekjøring. Politiet målte farten til hele 107 km/t i 50-sonen, noe som vanligvis er langt over grensen som gir ubetinget fengselsstraff.

Men i retten kunne 19-åringen fortelle at det var sykdom som lå bak villmannsferden. Den unge sjåføren var blant de mange som ble rammet av tarmsykdommen giardia i 2004, og har slitt med plager etter sykdommen i to år.

Mannen hadde på det aktuelle tidspunktet vært sykemeldt i lang tid, og årsaken til råkjøringen var at han var sent ute til en legetime for behandling av Giardia-sykdommen.

Nordhordland tingrett mener dette er så spesielle forhold, at 19-åringen må slippe fengselsstraff. Istedet slipper han med 30 timers samfunnsstraff, og mister lappen i halvannet år.

Ikke overraskende vedtok 19-åringen dommen på stedet.