GUNNAR WIEDERSTRØM

KRISTER HOAAS

Vannkjøpet tok virkelig av da kommunen 5. november i fjor kom med sitt kokepåbud. Butikkene gikk raskt tomme. Bergens Tidendes regnestykke viser at de samlete utgiftene til kjøp av vann for privatpersoner trolig utgjør 8,5 millioner kroner. Vi tar utgangspunkt i at 100.000 bergensere drakk kjøpevann den første uken. De neste ukene med kokepåbud kjøpte 8000 personer vann.

Hver person har i gjennomsnitt kjøpt 1,5 liter vann pr. dag til åtte kroner literen.

Måtte til lege

Den andre store enkeltutgiften til privatpersoner er egenandel ved legekonsultasjoner og medisiner. Kostnadene her er 1,2 millioner kroner. Utgangspunktet er at alle de 6000 som ifølge Haukeland sykehus har tatt avføringsprøver, også har vært til lege. De med påvist smitte har vært til lege to ganger.

Britt Johannessen er ikke blitt kvitt magesyken selv med fire antibiotikakurer. Hennes utgifter til medisin, legebesøk og vann har vært på over 4000 kroner.

— Det har kommet så langt at jeg slipper å betale når jeg kommer til legen, sier Johannessen som ikke er i tvil om hvem som skal dekke hennes utgifter.

— Jeg har kjøpt en vare som har påført meg sykdom. Da skal selvfølgelig kommunen betale mine utgifter, sier hun.

Det er disse private utgiftene, til sammen rundt 10 millioner kroner, kommunen kan ha et ansvar for å dekke.

Kommunens utgifter

Kommunen bærer uansett de største utgiftene etter at giardiaparasitten ble påvist. Vann og avløpsetaten har så langt beregnet sine utgifter til 15 millioner kroner.

— Det inkluderer inspeksjoner, feilretting og tap av gebyrinntekter, sier seksjonssjef Ivar Kalland.

Han understreket at de endelige utgiftene kan bli noe lavere.

Kommunen har også hatt andre utgifter. Helsevernetaten har brukt en million kroner og informasjonsavdelingen 100.000 kroner. Pengene er dekket ved omprioriteringer.

Det statlige Mattilsynet har brukt 650.000 kroner.

— Pengene må tas fra andre budsjettposter og svekker det øvrige tilsynet vi driver, sier distriktssjef Paal Fennell i Mattilsynet.

Statens utgifter stopper ikke der. For hver eneste pasientkonsultasjon, betaler Rikstrygdeverket en refusjon på 311 kroner til legen. Det koster 2,2 millioner kroner.

Tror på tallene

En stor, men ganske usikker utgiftspost er sykemeldinger. Her tar vi utgangspunkt i 800 av drøyt 1200 personer har vært sykemeldt i en uke med rett til sykepenger. Det gir 5,8 millioner kroner i sykepenger, i sin helhet dekket av arbeidsgivere.

— Tallene dere opererer med ligger ikke så veldig langt unna det vi har regnet med her internt, sier smittevernoverlege Øystein Søbstad.

— I utgangspunktet stipulerte vi omkring 30 millioner, men da hadde vi ikke tatt med alle de elementene dere har regnet med.

— Viser ikke dette at det kan bli veldig dyrt å ikke ha en god nok beredskap?

— Det er alltid slik at når man ikke klarer å forhindre et snøras, så blir utgiftene mangedoblet i forhold til hvis man i forkant hadde brukt ressurser som forhindret det, sier Søbstad.

Problemet i denne saken er ifølge smittevernoverlegen, at de tidligere ikke har sett på giardiasmitte gjennom drikkevannet som en mulighet i Bergen.

— Det har aldri vært påvist hjemmesmitte på giardia i Norge tidligere. Jeg mener at det i denne saken er vanskelig å peke på noe og si at det har sviktet. Ingen forventet at det kunne skje. Men vi har lært mye og har en atskillig bedre beredskap nå enn før dette.