De største utgiftene har vann— og avløpsetaten hatt. 28 millioner kroner kommer deres giardiaregning på.

Slik ser den foreløpige samlete giardiaregningen for Bergen kommune ut:

Tiltak og vannledningsnettet: 1 million kroner

Ekstra vanntesting: 220.000 kroner

Rehabilitering avløpsnett: 6,5 millioner kroner

UV-anlegget Svartediket: 4 millioner kroner

Egenandel forsikring: 250.000 kroner

Ekstern granskningsrapport: 2,4 millioner

Avslag renovasjonsavgift: 5,9 millioner kroner

Overtid og liknende vann- og avløpsetaten: 2 millioner kroner

UV-anlegg Gullfjellet: 8 millioner kroner

Infoarbeid: 1 million kroner

Innbakt i regnestykket er også inntekter på 900.000 kroner fra arbeidet med et privat ledningsnett i Knatten-området som ble fullstendig rehabilitert etter at Svartediksvatnet ble forurenset av parasitten.

Andre utgifter I tillegg kommer utgifter som Mattilsynet, forsikringsselskapet Gjensidige og Haukeland universitetssykehus har hatt. Disse fordeler seg slik:

Ekstrautgifter Mattilsynet: 0,5 millioner kroner

Testing og pasientoppfølging Helse Bergen: 1,2 millioner kroner

Erstatningsutbetalinger: 1 million kroner

– De største utgiftspostene, UV-filteranleggene til Svartediket og Gullfjellet, var investeringer som skulle kommet i løpet av dette tiåret, men som vi ble fremskyndet etter epidemien. Svartediksvatnet skulle opprinnelige UV-bestråles fra 2007 når det nye vannverket skulle stå ferdig. UV-anlegget i Gullfjellet var planlagt åpnet i år, men ble i stedet åpnet før beitesesongen i fjor, forteller Magnar Sekse, sjef for vann- og avløpsetaten i Bergen

– Takket være giardiaepidemien får alle bergensere, med unntak av dem som får vann fra Tarlebøvatnet, dobbeltrenset vann, forklarer han. I tillegg til enten klor eller parasittrensing, er vannet som kommer ut springen, UV-bestrålet.

Han forklarer at vann- og avløpsetaten ikke behøvde å gå til bystyret for å få plusset på budsjettet da giardiaregningene strømmet på.

– VA-etaten finansieres gjennom gebyrer. Det er altså forbrukerne selv som har betalt ekstraregningen.

– Merkostnadene har vi tatt ved å omprioritere på planlagt vedlikehold. Penger var aldri noen begrensning for å dekke merkostnadene som fulgte i kjølvannet av epidemien. Byrådet ga oss klarsignal til gjøre det som var nødvendig og riktig, sier Sekse.

Småpenger utbetalt Det er forsikringsselskapet Gjensidige som håndterer erstatningsoppgjøret for kommunen. Ifølge den siste oversikten kommunen har fått, har selskapet begynt behandlingen av 135 saker.

Men foreløpig er bare de minst kompliserte oppgjørene avsluttet. Derfor er det ikke betalt ut mer enn én million kroner. Trolig blir dette beløpet mangedoblet når de som ble langvarig syke av parasitten skal ha sine erstatningsoppgjør.