Fylkesmannen i Hordaland har som andre fylke i landet fått laget en risiko— og sårbarhetsanalyse. Den skal fortelle om mulige farer, både tilfeldige og planlagte, som kan true vår sikkerhet. Det dreier seg om vanlig kriminalitet, miljøkriminalitet, risiko for terror og så videre.

Et kapittel omtaler også smitte som er overført via næringsmiddel, herunder drikkevann.

Flere potensielle bakterier som kan oppstå i drikkevann blir nevnt: E-coli, Campylobacter og salmonella. I tillegg nevnes det «ulike typar virus, parasittar og sopp kan også forureine drikkevatnet».

Deadline avgjorde

Men Giardia nevnes ikke med ett ord.

— Giardia-episoden kom etter at høringsfristen for denne analysen gikk ut. Vi vurderte en fotnote i forhold til Giardia, men valgte ikke å nevne det, sier overingeniør Sveinung Sæle hos Fylkesmannens beredskapsavdeling.

Han begrunner dette med tidspress i forhold til planlagt trykking.

I analysen står det at det regnes som «noko sannsynleg» at drikkevannet på grunn av uhell eller teknisk svikt blir forurenset slik at en større mengde abonnenter står i fare for å få mindre helseskader. Det er altså noe sannsynlig at dette kan oppstå, det vil si en hendelse per 10. til 50. år.

Giardia-epidemien faller naturlig inn under dette. Det innrømmer også fylkesmann Svein Alsaker (bildet). Samtidig sier han at en slik sårbarhetsanalyse ikke kan være komplett.

— Dette er ikke et hundre prosent oppslagsverk på hva som kan skje. Fylkesmannen er ikke ekspert på dette, sier han.

— Kunne en ikke ha utsatt trykkingen for å få dette med?

— Det hadde vært greit å få dette med, innrømmer Alsaker, før han lover å sjekke opp hvordan trykkeprosessen ligger an.

Bråsnur

Et kvarter senere ringer Alsaker tilbake. Han har stoppet hele prosessen for at Giardia-epidemien skal omtales.

— Vi har ordnet det. Det blir tatt med et avsnitt om Giardia. Vi vil beskrive det som et eksempel på hva som kan skje, sier Alsaker.

Han vil ikke gå i detalj på hvor langt trykkeprosessen var kommet, annet enn at dette skal tas med. Om det også bli tatt med hvilke tiltak som må gjøres for å unngå Giardia igjen, vet han ikke.

— Jeg har ikke kommet så langt, annet enn at jeg sørger for at det kommer med. Vi skriver ut dette i morgen. Jeg er jo enig i at det vil virke rart om dette ikke ble omtalt, sier han.