• Paradoksalt nok kan man få en positiv effekt av parasittproblemene i Bergen. Dette vil presse hele bransjen til en forbedring, sier Morten Nicholls.

Seniorrådgiveren fra Mattilsynet og hele vannverks-Norge følger nå spent med på det som skjer i Bergen.

— Hvis det viser seg at smitten kommer fra nedbørsfeltet, må vi tenke nytt. Skyldes det hull i ledningsnettet, må vannverkene få bedre kontroll.

Uansett mener Nicholls bergensere bør kreve god vannbehandling i Svartediket. Drikkevannskilden har i dag et gammelt renseanlegg som bruker klor og Ph-justering. Det skal skiftes ut innen 2007.

Magefølelse for lekkasje

— Hvis det er slik at drikkevannet ligger utsatt til der folk går tur, fordrer det skikkelig vannbehandling. UV og klor er en god kombinasjon mot parasitter og bakterier.

Selv om kilden ennå ikke er avslørt, har Nicholls en formening om hva som kan ha skjedd.

— Norge generelt har et ledningsnett som forfaller. Min magefølelse sier at det kan ha skjedd noe etter vannbehandlingen, for eksempel innsug av forurenset vann i ledningsnettet.

Tester ikke for Giardia

I Norge er det ikke vanlig å teste for parasitter som Giardia lamblia. Vannforskriften har heller ingen konkret grenseverdi for parasitter i drikkevann. Bare en generell bestemmelse om at vannet skal være fri for helseskadelige mikroorganismer i et antall som kan utgjøre fare for folkehelsen.

147 norske drikkevannskilder ble testet i 1998. 32 prosent av disse hadde parasittene Giardia lamblia og Cryptosporidium, men ikke i slike mengder at de hadde forårsaket sykdomsutbrudd.

DEN FORHATTE: Dette er den forhatte parasitten Giardia lamblia som har forårsaket magesjau hos mange bergensere.