Dette er budskapet fra byrådet til bystyret når Bergens folkevalgte nå formelt tar fatt på den politiske oppsummeringen av forurensingsskandalen av Svartediket høsten 2004.

Flere tusen bergensere ble syke da drikkevannet i sentrum ble forurenset av parasitten giardia lambia på grunn av kloakktilsig til Svartediket.

— Må ikke skje igjen

Nå har rapporten som ekspertutvalget la frem i mai i år, passert byrådet og er klar til behandling i byutviklingskomiteen og bystyret

— En slik hendelse må ikke skje igjen, sier byråd Lisbeth Iversen (KrF). Det er hennes byrådsavdeling som har hovedansvaret for rapportens konklusjoner blir fulgt opp i Bergen kommune.

— Vi må ta på alvor, feilene og erfaringene vi har gjort Vi må bruke hendelsen til aktivt å endre kommunens rutiner og systemer slik at vi unngår liknende hendelser i fremtiden, understreker hun.

Når rapporten blir banket igjennom i bystyret utpå høsten, vil giardiaofrene endelig få en formell beklagelse fra Bergen kommune i form av et bystyrevedtak.

Skal følges opp

Men i praksis er det nok viktigere at byrådet er innstilt på at det skal settes i verk tiltak som skal forhindre liknende skandaler i fremtiden

— Det betyr at drikkevannsforskriften skal følges opp. Tilsyn og vedlikehold av vann og avløpsnettet skal forbedres og prøvetakingen må bli tilfredsstillende, sier Iversen.

For å være sikker på at det forebyggende arbeidet blir fulgt opp, går byrådet inn for at bystyret skal ha en statusrapport hvert halvår i foreløpig to år fremover.

Det er også meningen at bystyret aktivt skal ha et øye til at også helsetjenesten og andre etater følger opp arbeidet med å unngå at drikkevannet blir forurenset i fremtiden.

Det gjelder blant annet oppgaver som Mattilsynet, Helse- og omsorgsdepartementet og Nasjonalt Folkehelseinstitutt, har ansvaret for.