På toppen av de hele ble også flere brev liggende uåpnet slik at pasientene ikke fikk den oppfølging de var lovet. Mange av pasientene ble dermed gående uten behandling i mer enn et halvt år.

Mediestudent Tommy Dale er en av dem. Han har vært syk siden høsten 2005 da Svartediket ble forurenset. Selv om han er kvitt parasitten, har han fremdeles svært plagsomme symptomer. Nå er det følgesykdommene som plager han.

Til BT forteller han:

– I juli i fjor mottok vi som hadde vært behandlet på Haukeland et brev der vi ble bedt om å svare på om vi ønsket videre oppfølging. Jeg svarte positivt på dette. Men i ettertid viser det seg at sykehuset hadde «glemt» å åpne disse brevene. Resultatet ble at ingen av oss ble innkalt.

– Skandale

Dale følte seg helt elendig av sykdommen. Da månedene gikk uten noe svar fra sykehuset, oppsøkte han fastlegen og fikk ny rekvisisjon. Men heller ikke denne gang skjedde det noe.

Først i desember fikk han en tekstmelding fra Haukeland med forespørsel om han ønsket ny time.

– Selvfølgelig ønsket jeg det, sier Dale, som er rystet over den tilfeldige behandlingen.

– Jeg er pasient, ikke prøvekanin eller del av en doktoravhandling. Men for legene på Haukeland virker det som det er rollene vi har som forsøkskaniner som er viktigst. Det er skandaløst, mener han.

«For dårlig»

Seksjonsoverlege ved Haukeland Universitetssykehus, Nina Langeland, innrømmer at kommunikasjonen mellom sykehuset og pasientene som sa ja til å være med på den eksperimentelle behandlingen har vært for dårlig.

– Det tok tid å komme i gang med behandlingen fordi pasientene skulle være en del av et forskningsprosjekt. Vi måtte derfor ha flere formelle godkjenninger, blant annet fra Etisk komité, Datatilsynet og også fra Legemiddeltilsynet, sier hun.

– Burde ikke pasientene fått beskjed om at det kunne ta både uker og måneder før prosjektet ble godkjent?

– Jo, jeg ser at vi har informert altfor dårlig, sier Langeland.

140 har fått behandling

I alt har 140 pasienter blitt undersøkt og fått spesialistbehandling på Haukeland Universitetssykehus. 70 av disse har fått kroniske symptomer.

– Fordi vi ser at så mange fremdeles er syke etter epidemien, vil alle i løpet av våren bli innkalt til ny time hos oss.

– De fleste av dem har ikke lenger parasitten i magen. Men de har fremdeles de samme symptomene som om de skulle ha vært angrepet, sier Langeland.

Fem nye hver måned

Hver måned dukker det opp omkring fem nye giardia-tilfeller i Bergen. Fra årsskiftet og frem til nå er det registrert 10 nye tilfeller. – Det betyr at vi er tilbake på normalnivå, sier smittevernoverlege Øystein Søbstad til BT. For første gang siden giardiaepidemien brøt ut, er det nå slik at flere blir smittet i utlandet enn hjemme.

– Men fremdeles må vi regne med at det kan dukke opp flere tilfeller i tiden fremover. Det foreligger mye forskning, blant annet fra USA, Sør-Amerika og Canada som viser at smitten kan overføres, ikke bare fra vann og mat, men også fra person til person. Spesielt blant småbarn i barnehager kan det være vanskelig å unngå slik smitteoverføring.

En regner med at mellom 300 og 400 mennesker i Bergen ble påført smitte under giardiautbruddet for et halvt år siden.

«PRØVEKANIN» Tommy Dale er rystet over den tilfeldige behandlingen han har fått ved Haukeland Universitetssykehus.

Helge Hansen