– Vi ønsker å få en rettslig prøving av kommunens handlemåte i denne saken. Det er umulig for oss å skjønne at de ansvarlige skal slippe så lett unna, selv om man kanskje ikke kan legge skylden på en enkelt person.

Det sier Ingrid Johannessen, leder av Sterk, interesseforeningen for Giardia-rammede i Bergen.

84 fikk avslag

84 bergensere som ble langtidssyke etter å ha blitt smittet av Giardia-parasitten høsten 2004, hadde håpet å få erstatning fra Bergen kommune for plagene sine. Da byrådet i april avslo slik erstatning, ble det øyeblikkelig varslet at det kunne gå mot tidenes massesøksmål. De 84 hadde krevd en oppreisningserstatning på mellom 100.000 og 200.000 kroner hver, i alt omkring 15 millioner kroner. Alle fikk nei.

Avslaget var forankret i Riksadvokatens avgjørelse som slo fast at Bergen kommune ikke hadde utvist «grov uaktsomhet» verken i forkant av utbruddet eller når det gjaldt håndteringen i etterkant.

Fortsatt syk

Ingrid Johannessen er en av de 21 som står på listen over saksøkere. Snart fem år etter utbruddet er hun fortsatt syk, og har ikke kommet seg tilbake i jobb.

– Sterkforeningen har 48 medlemmer. Mange av dem er fremdeles helt utenfor arbeidslivet, noen er delvis i jobb, og bare få er tilbake på fulltid. De aller fleste har fortsatt plager som følge av smitten, sier Ingrid Johannessen.

– Det er stor vilje til å få prøvd denne saken i retten. Vi som nå har bestemt oss for å være med på søksmålet, og mener det er prinsipielt viktig å få plassert ansvaret der det hører hjemme. Giardia-epidemien var en katastrofe for dem som ble rammet. Det kan ikke være riktig at kommunen skyver ansvaret fra seg under henvisning til at uaktsomheten som ble utvist, ikke var grov nok, sier hun.

Johannessen mener det er en styrke at så mange går sammen om et søksmål.

– En enkelt av oss ville ikke klart å ta belastningen alene, sier hun.

Siren Preto og advokatkollega Eva Drageset representerer de fleste av Giardia-klientene.

Preto sier at hun fortsatt har et visst håp om at det skal være mulig å komme i ny dialog med kommunen i denne saken, og at det på en eller annen måte kan finnes en løsning som fører til at man slipper å gjennomføre en rettssak.

Har betalt 20 millioner

Bergen kommune har tidligere erkjent ansvar for dokumentert økonomisk tap som kan knyttes direkte til utbruddet, og har det siste året foretatt løpende utbetalinger.

Omkring 420 personer har fått utbetalt ca. 20 millioner kroner via kommunens forsikringsselskap Gjensidige.

Kravet om oppreisningserstatning, som kommunen sa nei til, knytter seg ikke til dokumenterte tap, men er en såkalt «tort og svie»-erstatning, det vil si en kompensasjon for skade eller plager som er uavhengig av økonomisk tap.

Erstatningssøkerne ventet i to år på en avklaring om erstatning fra kommunens side. Mange av de 84 som søkte om erstatning, er fortsatt sterkt preget av ettervirkninger av Giardia-smitten. Et trettitall har fått påvist ME (kronisk utmattelsessyndrom).