Over halvparten av de siste erstatningssakene etter Giardia-utbruddet er nå løst gjennom forlik, over sju år etter utbruddet (se fakta til høyre).

Det skjer etter at kommunaldirektør Robert Rastad i Bergen kommune i februar i år fikk delegert fullmakt fra Byrådet. Med denne kunne han gå i forhandlinger med de 31 Giardia-ofrene forsikringsselskapet Gjensidige ikke kom til enighet med.

Torsdag meldte kommunen at de har inngått forlik med 17 av de gjenværende Giardia-ofrene de siste par.

— Vi er veldig glad for det. Vi opplever at partene har stått langt fra hverandre i mange av sakene, men vi har klart å jobbe oss frem til enighet, sier Rastad.

- Ikke utmattelsestaktikk

Han har forståelse for at ofrene som nå har inngått forlik ikke er strålende fornøyde.

— Et forlik vil per definisjon være en løsning ingen av partene er 100 prosent fornøyd med. Begge parter har strukket seg lenger enn de hadde tenkt, sier Rastad.

I noen av sakene har ofrene frafalt kravet til kommunen mot at kommunen dekket medisinske utgifter. I de fleste av de 17 sakene har imidlertid kommunen også betalt ut erstatning.

— Erstatningene beløper seg fra noen titalls tusen kroner opp mot en million, sier Rastad, som understreker at sakene er veldig forskjellige, og at noen av ofrene også har fått utbetalt penger tidligere.

Har tatt lang tid

Han innrømmer at kommunen har brukt for mye tid, men avviser at de har drevet utmattelsesteknikk.

— Det er veldig kompliserte saker, hver av dem er en ringperm. Men jeg har forståelse for at ventetiden har vært en stor belastning for dem som har plager, og at de ønsker å bli ferdig med saken, sier han.

Han håper forlikene viser at kommunen har gjort det de kan for å gi Giardia-ofrene en avklaring.

— Jeg beklager at det har tatt tid med disse siste sakene, og jeg skulle ønske vi kunne håndtert dette raskere, sier han.

30 millioner

Mange ble syke av parasitten, men Bergen kommune har avvist noen sammenheng mellom smitten og sykdommen ME.

Bergen kommune har erkjent objektivt ansvar etter produktansvarsloven etter utbruddet av Giardia i Bergen høsten 2004. Samme høst begynte kommunen å betale ut erstatninger som følge av påløpte utgifter.

Kommunens forsikringspott i Gjensidige på 30 millioner kroner ble brukt opp i fjor, etter at flere hundre Giardia-ofre hadde fått utbetalt større eller mindre beløp i erstatning.

Av de omlag 500 opprinnelige kravene, er det altså nå bare 14 som gjenstår.

— I halvparten av disse tilfellene har vi sendt ut tilbud om forlik, men ikke fått svar ennå, sier Rastad.

Én av sakene verserer i retssystemet. I de resterende tretten har det ikke vært kontakt mellom partene på lang tid. Rastad sier han regner med flere av disse vil frafalle.

DRAKK SEG SYKE: Over 35.000 mennesker fikk vann fra Svartediket, der parasitten Giardia lamblia til slutt ble lokalisert.
EIRIK BREKKE (arkiv)
UNNGÅTT RISIKO: - Bergen kommune kunne kjøpt seg flere sakkyndig rapporter. Det ville vært vanskelig for den lille mannen i gaten. For mange ville det vært en for stor risiko å ta dette videre, sier advokat Siren Preto.
ØRJAN DEIZ (arkiv)