Bergen kommune mottar fortsatt et par nye krav i uken. Totalt har nå over 400 av de 1500 personene som ble syke høsten 2004, krevd erstatning. Omkring 200 søknader er ferdigbehandlet av kommunen. De fleste gjelder mindre beløp. De øvrige, omkring 220 saker i alt, er under behandling i kommunens forsikringsselskap Gjensidige. Også der dukker det opp enkelte nye saker.

Flere hundre tusen

Saksbehandler Lars Fosse i Gjensidige opplyser at saksbehandlingsprosessen pågår kontinuerlig, og at man ikke kan anslå når det hele skal være avsluttet.

– Hvor store er beløpene som utbetales?

– Det varierer sterkt fra sak til sak. I noen tilfeller er det snakk om helt minimale beløp. I andre saker, der det dreier seg om tapte inntekter eller eventuelt tapt studietid, snakker vi om betydelige høyere summer, gjerne i størrelsesorden 100.000 til 200.000 kroner, i enkelte tilfeller enda mer, sier Fosse.

Venter på rapport

– Hva med dem som er blitt kronisk syke som følge av Giardia?

– Vi avventer fortsatt en rapport fra Haukeland sykehus som skal gi svar på noen av spørsmålene i den forbindelse. Det dreier seg om de såkalte ME-pasientene. Det er fortsatt mye uavklart i denne sammenhengen. For eksempel gjenstår det å få brakt endelig på det rene om det virkelig finnes en klar sammenheng mellom Giardia-sykdommen og ME-syndromet, sier Fosse.

ME står for postinfeksiøst utmattelsessyndrom. Et 20-talls Giardia-ofre hevder at de er blitt kronisk svekket av tretthet og utmattelse etter å ha blitt smittet under epidemien. Deres helsetilstand utredes nå på Haukeland universitetssykehus.

30 millioner

Bergen kommune er forsikret for 30 millioner kroner i forsikringsselskapet Gjensidige. Så langt har man kalkulert med at denne summen skal dekke samtlige Giardia-krav som måtte dukke opp.

Informasjonsdirektør Robert Rastad i Bergen kommune sier at de sakene som kommunen til nå har ryddet opp i, gjelder enklere småkrav til dekning av medisin og legeutgifter. Fortsatt drypper det inn et par nye krav i denne kategorien hver eneste uke.

Ikke for seint

Det er ennå ikke for seint å sende inn erstatningskrav til kommunen. Foreldelsesfristen for krav om økonomiske tap er tre år fra skaden oppsto, både for privatpersoner og bedrifter. For varige fysiske skader er fristen lenger. De som får varige skader vil kunne søke om erstatning både for tapt arbeidsfortjeneste og tapt livsutfoldelse. Dette krever at de blir erklært minst 15 prosent medisinsk invalide.

Gjensidige har hittil gitt erstatning ikke bare til privatpersoner, men også til bedrifter. En bergensbedrift har fått erstattet for utgifter den ble påført da en av de ansatte ble smittet av Giardia. Bedriften fikk erstattet utbetalte sykepenger og utgifter knyttet til feriepenger og arbeidsgiveravgift.