HANS K. MJELVA

BT kunne i går fortelle at en planlagt informasjonsavis fra Bergen kommune ble stoppet, fordi Vann— og avløpsetaten og Helsevernetaten ikke ble enig med informasjonsavdelingen om innholdet.

Avisen skulle etter planen ha kommet ut i begynnelsen av desember, mens folk fremdeles ble Giardia-smittet av kommunens drikkevann.

Byrådsleder Monica Mæland vedgår at episoden var uheldig.

— Det er flere ting som kunne vært håndtert bedre underveis. Dette er et av punktene vi ser kunne vært håndtert annerledes, sier hun.

Møtte Mæland daglig

Trass i at informasjonsavdelingen sorterer under byrådslederens kontor, sier Mæland at hun først ble orientert om at avisen ikke kom ut da det var klart at det ville være umulig å få den ut før jul.

Det samme sier informasjonssjef Robert Rastad.

— Politikerne ble informert om at vi arbeidet med dette, og hadde ingen grunn til tro at vi ikke ville få ut avisen før meldingen kom fra meg. Det var ingen tidspunkt der de kunne satt foten ned, sier han.

— Hvorfor ble Mæland først informert når det var for sent, du møter jo Mæland i stabsmøte hver morgen?

— Vi regnet med at vi skulle få dette til. Men da vi undersøkte med Posten, fant vi ut at på grunn av juleposten var antall dager det ville ta å distribuere avisen økt så mye at avisen ikke ville komme frem til folk før tidligst lille julaften. Da ble det uaktuelt.

Ventet på friskmelding

En av grunnene til at de holdt tilbake avisen var troen på at vannet snart skulle bli friskmeldt.

— Vi fikk signaler om at vi kunne friskmelde drikkevannet, så vi holdt tilbake avisen noen dager. Hadde vannet blitt friskmeldt en uke før, hadde nok avisen kommet ut, sier Rastad.

Avisen skulle etter planen kommet ut rundt 8. desember (uke 50), mens drikkevannet først ble offentlig friskmeldt 21. desember.

Selv om den planlagte avisen på 16 sider skulle deles ut til alle byens innbyggere, mener både Rastad og Mæland ingen gikk glipp av viktig informasjon da avisen ble droppet.

— All informasjon kom ut. Det var ikke noe problem med å få ut informasjonen, bare et spørsmål om formen, sier Mæland.

Rastad beskriver innholdet i avisen som «en oppsummering» av det som allerede var kjent gjennom media, brosjyrer og kommunens nettsider.

— Vi har ikke unnlatt å informere om noe, sier Rastad.

— Hva var da vitsen med en egen avis?

— Det var mer et ønske om å gi en skikkelig oppsummering av situasjonen, sier Rastad.

VISSTE INGENTING: Byrådsleder Monica Mæland sier hun ikke ble informert om at krangel mellom ulike etater stoppet kommunens Giardia-avis før det var for sent.