Les rapporten (word-dokument)

Les rapport fra Folkehelseinstituttet (word-dokument 270 kB)

Les rapport fra Rådgivende biologer (pdf-fil 4 781 kB)

Rapporten om kommunens håndtering av Giardia-epidemien er nå offentliggjort. Der kommer det frem hvor mye det har kostet det offentlige og private å ha 1300 personer syke i flere måneder.

I tillegg har kommunen regnet ut hva det har kostet i medisiner, utbedring av anlegg, og ikke minst kjøp av drikkevann på flasker.

BT har tidligere skrevet at kostnadene var beregnet til 36 millioner kroner. Men tallet er altså betydelig høyere.

Hele 46,4 millioner kroner har de direkte og indirekte utgiftene ved epidemien vært. Utbedring av kloakkledninger har kostet 12,1 millioner kroner, mens midlertidig UV-anlegg for Svartediket kom på 6 millioner kroner.

Hver eneste av de 1300 pasientene som er registrert skal ha vært borte fra jobben i 10,5 dager. Dette sykefraværet har kostet 16 millioner kroner.

Reduksjonen i vann— og avløpsgebyret for personer i sentrum har kostet 2,6 millioner kroner for kommunen.

"Alle" slaktes

I rapporten stilles spørsmålet: Hva gikk galt?

Svaret er en lang liste med punkter:

  • Boligene burde ikke ha vært tillatt bygget i tilrenningsområdet
  • Drift og kontroll av kloakkledningene har vært mangelfull
  • Renseanlegget har ikke vært konstruert for å stoppe Giardia, og høye bakterieverdier i råvannet, men bakteriefritt forbrukervann, ble likevel ansett som akseptabelt
  • Mattilsynet har ikke forvaltet Drikkevannsforskriften med tilstrekkelig styrke og innenfor tidsfristen for gjennomføring.
  • Helsemyndighetene har ikke hatt tilstrekkelig fokus på Giardiasmitte, sett i forhold til tidligere norske kartlegginger og erfaringer fra andre land.
  • Informasjon til byens fastleger ble ikke god nok. Etter nedlegging av bydelsadminstrasjonene og opprettelsen av Helsevernetaten var det ikke etablert informasjonskanaler som sikret rask informasjon. Etter hvert er de fleste fastlegene nå med i et gruppefaks-nett.
  • Analysekapasiteten på Haukeland i forhold til pasientprøver var ikke tilstrekkelig - dette ble utbedret i løpet av ca. en uke.
  • Analysekapasiteten i Norge mht. Giardia i drikkevann var mangelfull. Vann- og avløp måtte raskt sende prøvene til Sverige for å få tilstrekkelige analysetjenester. I tillegg er det lite kunnskap om analysesikkerhet og tolkningen av prøver mht. Giardia. En prøve tatt midt i utbruddet viste ingen overhyppighet av Giardia, og denne prøven forsinket oppklaringsarbeidet med 1-2 dager.
<b>SYNDEREN: </b>Bildet viser parasitten giardia lamblia