RAGNHILD HOV

Det er smitteekspertenes nyttårsbudskap til alle som strever med å bli friske av Giardiainfeksjon. De erkjenner nå overfor BT at antibiotika i mange tilfeller ikke dreper den forhatte mageparasitten.

Ingen nøyaktig oversikt finnes. Men seksjonsoverlege Nina Langeland ved Haukeland universitetssykehus regner med at 100-150 av de vel 1200 pasientene som har fått påvist infeksjon, ikke har blitt friske etter antibiotikabehandling.

Nye tilfeller i årevis

Smittevernoverlege Øystein Søbstad i Bergen kommune regner med at det i årevis vil dukke opp nye tilfeller av Giardia i byen, som følge forurensingen av Svartediket.

— Jeg kan ikke utelukke at smitten aldri vil forsvinne fra byen, sier han til BT.

Overlege Langeland, som er av landets fremste eksperter på infeksjonssykdommer, understreker at legene har liten klinisk erfaring med å behandle Giardiainfeksjoner her til lands.

Medisin virker ikke alltid

De fleste Giardiapasientene i Bergen er blitt behandlet med preparatet Flagyl.

— Men internasjonal litteratur bekrefter at det forekommer behandlingssvikt ved behandling med dette preparatet i 5 til 20 prosent av tilfellene. Det betyr nok at det er 100-150 pasienter ikke er blitt helt frisk etter første kuren, opplyser hun

Pasienter som ikke blir friske etter første behandling, vil vanligvis få en ny kur med litt sterkere dose. Virker heller ikke den, kan det være at en tredje kur har effekt.

— Jeg vil imidlertid advare legene mot å skrive ut fire slike kurer til en og samme pasient, på grunn av risikoen for bivirkninger. Det er bedre å vente. Vanligvis forsvinner infeksjonen av selv etter ca. seks måneder, sier seksjonsoverlege Nina Langeland.

— Skjer det at sykdommen blir kronisk slik pasientene aldri blir friske?

— Det vet vi ikke sikkert. I U-land vet vi at Giardiapasienter er blitt kroniske smittebærere. Vi har ikke kunnskap om at velernærte mennesker som er blitt rammet, ikke er blitt friskmeldte. Men dette vet vi ikke sikkert.

— Uff da, utbryter smittevernoverlege Øystein Søbstad når BT gjør ham kjent med det store antallet med tilbakefall som BT kjenner til.

— Vi må nok erkjenne at epidemien er blitt mer langvarig og omfattende enn det vi først evnet å overskue. Nå har vi innsett at vi må regne med at det dukker opp nye Giardiasmittete i måneder og år fremover. Det vil være pasienter som har fått smitten overført fra andre, sier Søbstad.

Tar ikke selvkritikk

— Burde ikke smittevernmyndighetene i Bergen informert bedre om hvor vanskelig infeksjonen kunne være å behandle da utbruddet ble oppdaget i november?

— Nei, jeg kan ikke se det. Vår oppgave er ikke å behandle, men å forebygge. Vi stolte på at fastlegene og spesialisthelsetjenesten sørget for å skaffe seg den kompetanse som var nødvendig for å behandle pasientene, sier han.

Nå vil Bergen kommune sørge for at omfanget av epidemien blir kartlagt vitenskapelig, gjennom et samarbeid med Universitetet i Bergen.