— Funnene våre bekrefter på vitenskapelig vis noe som mange i Bergen har sett etter Giardia-epidemien, nemlig at Giardia-infeksjon kan utløse begge disse tilstandene, sier fastlege ved Kalfaret legesenter, Knut-Arne Wensaas. Han er en av forskerne som står bak studien.

Stor studie

Vel 800 pasienter som fikk konstatert Giardia etter utbruddet i Bergen for syv år siden, er blitt systematisk undersøkt.

— Dette er den første studien som er gjort internasjonalt der vi finner klare sammenhenger, sier Wensaas.

Han og de andre forskerne som er tilknyttet Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus, har nettopp publisert de oppsiktsvekkende resultatene i det britiske legetidsskriftet, GUT, som er et av verdens mest anerkjente medisinske tidsskrifter for mage- og tarmsykdommer.

Uavklart om ME

Selv om det nå endelig er bevist at det er en sammenheng mellom Giardia og kronisk irritabel tarm og utmattelse, kan forskerne ennå ikke bekrefte at Giardia-infeksjon kan utløse den svært alvorlige og sjeldne sykdommen ME.

— Men vi vet at det er en del pasienter som har fått ME etter at de først fikk konstatert Giardia.

— I den studien vi nå har gjort, har vi ikke undersøkt om det er noen systematisk sammenheng. Den er derfor ikke egnet til å bekrefte eller utelukke en slik forbindelse, sier Wensaas.

Godt nytt

Ingrid Johannessen er leder for interessegruppen STERK, som består av kroniske Giardia-pasienter. Hun er glad for de gode nyhetene.— Det er godt at forskningen har gått fremover og at vi nå får denne bekreftelsen. Dette er jo noe ME-ekspert og professor Harald Nyland har sagt hele tiden. Jeg håper at Bergen kommune tar både rapporten og dommen som falt forrige uke der Ingebjørg Høyland fikk erstatning, til etterretning. Bergen kommune kan la være å anke og også spare de andre ofrene som har fått diagnosen for den påkjenningen det vil være å gå til rettssak, sier hun.