Advokatene Siren Preto og Eva Drageset representerer et femtitall Giardia-ofre som venter på å få sine krav om oppreisningserstatning fra Bergen kommune avgjort. Det dreier seg om erstatning for ikke-økonomisk tap, såkalt tort og svie-erstatning.

— Vi har purret flere ganger, og mange av våre klienter begynner nå å miste tålmodigheten. De skjønner ikke at denne prosessen skal ta så lang tid når ansvaret er så klart plassert som det er, og når Bergen kommune har erkjent erstatningsansvar, sier Eva Drageset.

Ventet på Riksadvokaten

Minst 20 av hennes og Siren Pretos klienter er fortsatt syke etter mer enn fire år.

  • De fleste av dem var unge, ressurssterke personer som fikk en dramatisk nedtur, både helsemessig og økonomisk, sier Siren Preto.

Allerede for to år siden ble det første kravet sendt kommunen. Beslutningen ble i første omgang utsatt i påvente av en endelig avklaring angående et eventuelt grunnlag for straffansvar. Denne siden av saken ble avgjort av Riksadvokaten i september i fjor. Det ble da klart at kommunen ikke vil bli bøtelagt eller videre etterforsket for sin befatning med Giardia-epidemien.

Vil granske ny rapport

Informasjonssjef Robert Rastad i Bergen kommune sier at byrådet var klar til å behandle saken, men at rapporten fra Helse Bergen som ble lagt frem for et par uker siden, har ført til en utsettelse.

  • Det er momenter i denne rapporten, særlig i forhold til langvarig sykdom og ME, som gjør at vi må ta en runde til og vurdere hvorvidt disse elementene forandrer vår tilnærming til saken, sier Rastad.

Han understreker imidlertid at dette arbeidet skal gå raskt, og at saken vil bli lagt frem for byrådet, og senere bystyret så fort som overhodet mulig. Han kan ikke antyde noe tidspunkt.

Erstatning for ikke-økonomisk tap blir alltid skjønnsmessig utmålt.

Halvparten syke etter to år

Tiden begynner nå å bli et stort problem i forhold til mange Giardia-pasienter.

Den ferskeste rapporten fra Helse Bergen viser at to år etter Giardia-utbruddet i Bergen var fortsatt nesten halvparten av pasientene utmattet.

Hele 41 prosent av de syke sa at de fortsatt hadde problemer med utmattethet, og 38 prosent hadde i tillegg mageproblemer.

Hva synes du om kommunens håndtering av Giardia-utbruddet? Si din mening i feltet under!

PURRER OG PURRER: Mange av dem som har slitt med sykdom etter at Giardia-utbruddet infiserte Bergen for snart fem år siden, synes de fortjener en oppreisning. Advokatene Eva Drageset (til v.) og Siren Preto taler deres sak.
Ørjan Deisz