— Hver enkelt sak må behandles individuelt og erstatning utmåles individuelt, i henhold til produktansvarslovens bestemmelser og alminnelige erstatningsrettslige prinsipper, sier byrådsleder Monica Mæland.

— Byrådet kan av den grunn ikke gjennomgå alle tenkte tilfeller, men henviser til individuell behandlingen av hver enkelt sak, sier hun.

Byrådet mener videre at administreringen av ordningen bør gjøres enklest mulig og i et eventuelt samarbeid med kommunens forsikringsselskap.

Byrådet legger nå saken frem for bystyret. Dersom bystyret gir sin tilslutning til saken, vil Bergen kommune komme tilbake med nærmere detaljer knyttet til hvordan søknader kan fremsendes.

TIL BYSTYRET: Bårådsleder Monica Mæland legger spørsmålet om erstatning til de giardiasyke frem for bystyret.
Arkiv