— Nå kan vi slå fast at epidemien er på hell, sier smittevernoverlege Øystein Søbstad. De siste dagene har bare en av ti avføringsprøver som er blitt analysert på Haukeland Universitetssykehus påvist giardia-infeksjon. 760 personer nå blitt registrert med Giardia-diagnose. Det er den største epidemien i byen på mange år.

-Trolig har parasitten kommet inn i Svartediket gjennom kloakktilsig, i slutten av august eller i begynnelsen av september. Men hva eller hvem som er den nøyaktige smittekilden, er det ikke sikkert vi noen gang finner ut av, sier kommunelege Harald Aasen.

Fremdeles er det 7000 sentrumsbeboere i tillegg til en rekke arbeidsplasser som får vann fra Svartediket. Beboerne i Lille Øvregate, Nedre Korskirkealmenning og nordsiden av Kongs Oscars gate har nå rent vann fra Tarlebø.

Men fagdirektør Ivar Kalland i vann og avløpsetaten ber alle følge nøye med.

-Ved vannledningsbrudd eller ved store branner, kan de skje at vi må koble om. Blir vi nødt til koble om til Svartediksvann, vil det bli gitt beskjed via nettet og i mediene, sier han.

De siste dagene har BT fått flere henvendelser fra beboere i Ytre Sandviken og Biskopshavn som klager over sterk klorsmak på vannet.

— De store nedbørsmengden de siste dagene har ført til lokale uregelmessigheter ved vannforsyningen i området de siste dagene. Vi har måttet klore vannet mer enn normalt, bekrefter Kalland.