– Det er beklagelig. Vi gjorde nok en feil, sier Gunnar H. Fløystad, sjef for retts— og påtaleenheten i Hordaland politidistrikt.

Han forklarer det hele med at det er snakk om lovfortolkning. Det viser seg at påtalekompetansen i slike saker ligger hos statsadvokaten, og altså ikke hos politiet.

Feil

Forelegget ble utferdiget fra politiets side 12. mars i år, og presentert for kommunen 15. mars.

– Før forelegget ble utferdiget, var vi i kontakt med Justisdepartementets lovavdeling som tolket spørsmålet på samme måte som oss, sier Fløystad.

Boten var utformet med bakgrunn i at politiet har anledning og kompetanse til å utferdige forelegg i saker som kan straffes med bøter eller fengsel i inntil ett år. Politiet tolket det som om Giardia-saken ligger innenfor disse rammene.

Nå viser det seg at det er feil. Det ble klart etter en avgjørelse truffet i Høyesterett 16. mars, altså dagen etter at kommunen hadde fått sjokkboten på bordet. I en asak av lignende karakter har Høyesterett lagt til grunn at påtalekompetansen i slike saker ligger hos statsadvokaten og ikke hos politiet.

– Hadde høyesterettsavgjørelsen kommet en uke tidligere, ville nok ikke forelegget ikke blitt utferdiget som det ble, sier Fløystad.

– Hva skjer nå?

– Vi har allerede sendt saken over til statsadvokaten for behandling der, og innstiller på en bot i samme størrelsesorden som sist, nemlig 800000 kroner, sier Fløystad.

Oddekalv

Det var fredag forrige uke at Bergen kommune fikk 800.000 kroner i bot, etter Giardia-utbruddet i 2004.

– Det er et forelegg for brudd på matloven og drikkevannsforskriften, sa politiadvokat Tore Johan Sørland til bt.no da.

Forelegget kommer etter at Norges Miljøvernforbund anmeldte kommunen for å ha forårsaket epidemien.

– Kommunen sprengte sine egne rør på Knatten, sier Miljøvernforbundets leder Kurt Oddekalv.

Han mener kommunens sprengninger i forbindelse med et nytt vannrenseanlegg ved Svartediket ristet fjellet på Knatten så kraftig at rørene ble ødelagt.

Kommunen selv har pekt på samme kilde til utbruddet, men nekter for at det har noe med sprengningene å gjøre. De mener det er mangelfullt vedlikehold som førte til at kloakk rant ned i Svartediket, og videre ut til byens innbyggere.

TOR HØVIK