Forsikringsselskapet Gjensidige har fått inn omkring 220 erstatningskrav etter Giardia-epidemien, og de fleste av dem er enkle saker som allerede er oppgjort. Mange dreier seg om småbeløp, mens i andre tilfeller er det snakk om summer i et par hundre tusen kroners-klassen i forbindelse med tapte inntekter og tapt studietid.

Kamp om kronikerne

Dragkampen kommer til å stå om de ca tretti kronikerne som fortsatt er utslått av sykdom over to og et halvt år etter at de ble smittet av Giardia-parasitten høsten 2004, og som fortsatt ikke vet når og om de vil bli friske. Mange av dem har fått diagnosen ME (postinfeksiøst utmattelsessyndrom) utløst av Giardia i en større undersøkelse som er foretatt ved nevrologisk avdeling på Haukeland.

Ubesvarte spørsmål

— Men det er fortsatt en del ubesvarte spørsmål når det gjelder den medisinske siden av denne saken, sier saksbehandler Lars Fosse i Gjensidige.

— Betyr det at dere ikke aksepterer Giardia som utløsende faktor for ME-sykdommen?

— Det betyr at vi gjerne vil ha dette nærmere belyst. Vi syns ikke vi har fått noen endelig avklaring på om det virkelig kan påvises en klar og uomtvistelig sammenheng mellom Giardia-infeksjonen og ettervirkningene som mange i denne gruppen har. Vi vet for eksempel ikke om de kunne ha blitt rammet av ME uavhengig av Giardia. Vi avviser ikke at sammenhengen kan være der, men vi skulle gjerne ha fått foretatt en ny medisinsk vurdering av dette spørsmålet, sier Fosse.

Han understreker at det er flere usikkerhetsmomenter i denne saken, som at det er umulig å anslå hvor lenge tilstanden vil vare for den enkelte pasient. Dette har stor betydning for erstatningsutbetalingene.

Langt mellom ekspertene

Problemet er at det finnes ikke mange eksperter på ME i Norge. Professor Harald Nyland på Haukeland Universitetssykehus som har hatt ansvar for undersøkelsen og diagnostiseringen av Giardia-pasientene, er en av de få og en av de fremste på dette området i landet. Skal man vurdere de medisinske funnene på nytt, må man trolig hente eksperter fra utlandet.

Store beløp

Advokatene Siren Preto og Eva Drageset har på sin klientliste omkring 40 Giardia-ofre.

— Mellom 60 og 70 prosent av dem har fått ME-diagnosen, sier Siren Preto.

— Det er helt klart at mange av dem vil være berettiget til store beløp, alt avhengig av hvor lenge de kommer til å være syke. Usikkerheten om tidsaspektet kompliserer hele prosessen. I de fleste andre saker er det lett å se etter to år om en skade er kronisk. Når det gjelder ME, er det hele mye mer uforutsigbart. Det er ingen gitt å si om tilstanden kommer til å vare fem år, ti år eller kanskje enda lenger, sier Preto.

1500 syke

Det er ennå ikke avklart om noen av sakene vil ende i retten, eller om man vil klare å komme frem til en ordning med forsikringsselskapet uten å gå rettens vei.

I tillegg til de 220 sakene som ligger hos Gjensidige, har Bergen kommune gjort opp omkring 200 mindre saker. I alt ble minst 1500 mennesker Giardia-syke under epidemien høsten 2004.

INFISERT DRIKKEVANN: Giardia-epidemien hadde sitt utspring i drikkevannskilden Svartediket i Bergen.
RUNE NIELSEN