BT skrev i dag at Giardia-ofrene ville få erstatning, men at det var uklart hvorvidt kommunen er juridisk ansvarlig, ikke bare moralsk.

I dag konkluderte kommuneadvokat Helge Strand. Han har i flere måneder jobbet med saken om Giardia-erstatning.

Og det er ingen tvil. Kommunen har ansvaret for at over 1300 mennesker i Bergen ble syke av drikkevannet i fjor høst. Dermed har de krav på økonomisk erstatning, ifølge produktansvarsloven. Det er nemlig kommunens ansvar å sørge for vann til sine innbyggere, og dette må være i tipp topp stand.

Byrådet har ikke behandlet saken grundig, men slutter seg til Strands konklusjon.

— Dette innebærer at Bergen kommune vil yte erstatning til personer som har dokumenterte økonomiske tap som følge av Giardia-sykdom påført av drikkevann fra Svartediket, sier byrådsleder Monica Mæland.

Detaljer rundt hvordan økonomiske krav skal behandles, er ikke klart. Byrådet har ikke behandlet saken ferdig, men vil komme tilbake med nærmere informasjon om det. Det dreier seg om studenter som har mistet eksamen, tapt arbeidsfortjeneste, egenandeler ved legebesøk og så videre.