Mellom ti og tolv tusen barn ble i tidsrommet 1940-1946 født av norsk mor og far som tilhørte den tyske okkupasjonsmakten. Mange av barna ble etter frigjøringen, stemplet som tilbakestående og plassert på institusjon i flere år. Krigsbarna ble så i alt for mange tilfeller, påført sterke lidelser i form av stigmatisering, sosial utestengning, trakassering og forskjellsbehandling fra de var små av. Det ble også gjort forsøk fra det offisielle Norge om å deportere 9000 krigsbarn til Australia.

Det ble lovbestemt å frata en del av barna statsborgerskapet. I lov om barnetrygd ble den utformet slik at mange krigsbarn ble ekskludert.

I 1999 startet rettsprosessen, der 159 krigsbarn enstemmig krevde erstatning for lidelsene de var blitt påført. Tre norske rettsinstanser, senest Høyesterett i 2001, konkluderte med at kravene var foreldet. I 2002 ble saken klaget inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. 12. juli 2007 ble det satt et endelig punktum for den rettslige prosessen, ved at den norske stat fikk fullt medhold i Strasbourg.

Som stortingsrepresentant la jeg i 1999 frem forslag, Dok.8.23 (1999-2000) for Stortinget, om erstatning til nordmenn som satt i japansk fangenskap under den andre verdenskrigen. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt av Stortinget. Jeg mener at den norske stat også må gi en erstatning til krigsbarna på lik linje med det som nordmenn i japansk krigsfangenskap fikk, en såkalt ex-gratia utbetaling.

Erstatningene bør standardiseres, at det ikke stilles store krav til dokumentasjon, at erstatningene ikke skal beskattes og at mulig tidligere mottatte erstatnings— eller trygdeordninger ikke skal føre til fratrekk i erstatningene. Norge som nasjon bør også gi uttrykk for en unnskyldning til krigsbarna som ble trakassert pga av foreldrenes opphav, og verdsetter dem som barn født av hvilken som helst mor og far. Samtidig må dagens myndigheter også komme med en unnskyldning for de store lidelser mange av krigsbarna har fått i ettertid.

Vidar Kleppe, leder av Demokratene.

Enig eller uenig? Si din mening i kommentarfeltet under!

brødreskift