Krisetiltakene Bergen kommune satte i verk mandag mot luftforurensingen, har ikke virket. Hva gjør vi nå?

Forslagene til hvordan vi kan begrense luftforurensingen i Bergen, er mange. Politikere og ledere for en rekke offentlige etater tygger på mange ulike forslag.

I dag ble det kjent at byrådet fjerner 600 parkeringsplasser i sentrum fra torsdag.

En rekke andre ideer er også lansert.

Her er et knippe vi har registrert:

Kompiskrav

— Man må kreve at man kjører minst to personer i en bil dersom man skal inn til sentrum, foreslo Ingvar Tveit overfor bt.no.

Ingvar Tveit er leder for helsevernetaten i Bergen.

Naturvernforbundet foreslår en dugnad der bilister med bilnummer som slutter på et partall, får kjøre på partallsdatoer. Tilsvarende for oddetallsnumre. Også flere politiske partier har vært inne på tanken.

En BT-leser foreslår å skattlegge folk noen hundrelapper ekstra, mot at bussene blir gratis.

— Steng sentrum

SV sendte før helgen brev til byrådsleder Monica Mæland med flere forslag til akuttiltak. Her er noen av dem:

  • Veiprising. Gjøre det svært mye dyrere å kjøre i rushtiden enn resten av døgnet.
  • Stenge p-anlegg i sentrum.
  • Reservere to felt på motorveiene for busser.
  • Gratis buss i rushtiden. Dette ble gjennomført fra tirsdag, men bare fra utvalgte trafikknutepunkt.
  • Stenge sentrum for privatbiler ved bompengeringen hvis ingenting annet nytter.

I Bergen kommune planlegges det på spreng i dag for å legge nye planer for å begrense forurensingen.

Har du en god idé? Delta i diskusjonen om Bergen! Du kan også diskutere med oss på Facebook.

Geir Martin Strande