• Parlamentarismen består av et sett uformelle spilleregler som det kan ta tid å etablere. Skal den herske etter hensikten må det være en rimelig grad av enighet mellom ulike aktører om hvordan systemet skal praktiseres. Det vil være en fordel om flere partier får prøve seg i både posisjon og opposisjon.
  • Bydelene må få fastlagte og ufravikelige budsjettrammer. For å få alminnelig aksept for dette i bydelene må alle akseptere det kriteriesystemet som er laget for å overføre penger fra bystyret til bydelene. I dag klager alle på kriteriesystemet. Det må også lages kontrollrutiner som gjør at man ikke får ubehagelige regnskapsoverraskelser på slutten av året. Det må også være mulig å sammenlikne bydelene imellom når det gjelder nivå på de tjenestene som utføres.
  • I dag er det svært liten tillit mellom de ulike nivåene. Denne tilliten må utvikles blant annet gjennom et forum for dialog mellom kommunens sentrale ledd og bydelene.

Rapporten er skrevet av Rokkansenteret, Rogalandsforskning og Norsk Institutt for by— og regionforskning. Bystyret har ikke hatt tid til å vente på rapporten, men vedtok før jul å videreføre bydelsreformen også etter kommunevalget til høsten.