Når den store sykehusreformen trer i kraft fra nyttår kommer navneendringer på tale for en rekke sykehus i Norge.

Det er allerede bestemt at sykehuset kjent som Regionsykehuset i Trondheim heretter skal hete St. Olavs hospital. Også på Haukeland sykehus er det arbeid i gang for å se om det er behov for en navneendring.

Flere forslag

— En gruppe er satt ned for å se på navn og benevnelser på ulike ledd i organisasjonen. Gruppen har ikke levert noen innstilling ennå, sier administrerende direktør ved Haukeland sykehus, Egil H. Haugland, til Bergens Tidende.

Haugland har sett flere forslag til nye navn. Men direktøren vil ikke ut med hvilke. Det er imidlertid på det rene at flere i sykehusmiljøet ønsker et navn som viser at Haukeland er et universitetssykehus.

«Helse Bergen»

Haukeland sykehus blir fra årsskiftet integrert med ti andre sykehus og institusjoner i fylket. Nyskapningen får navnet «Helse Bergen». Dette gjør at det for eksempel blir slutt på egne budsjetter for Haukeland sykehus. Fra neste år inngår Haukeland i budsjettet for det nye «Helse Bergen».

En av dem som ikke er i tvil om at Haukeland-navnet likevel vil leve videre, er informasjonssjefen ved Haukeland sykehus, Bjørn Randers-Pehrson. Han tror det vil gå lang tid før Haukeland-ansatte vil si at de jobber i «Helse Bergen», når de blir spurt.

— Vi kommer fortsatt til å mene at vi jobber på Haukeland, sier Randers-Pehrson.

Også Fylkessjukehuset på Voss må belage seg på en navneendring.

Hva bør Haukeland Sykehus hete? Si din mening på bt.no

fakta/sykehusreformen

  • Når Staten overtar ansvaret for de offentlige sykehusene fra 1. januar 2002 deles Helse-Norge inn i fem regionale helseforetak, ett for hver landsdel.
  • På Vestlandet får vi Helseregion vest, som består av fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.
  • Helseregion vest deles igjen inn i fire geografiske områder: Førde, Fonna, Stavanger og Bergen.
  • Hvert geografiske område kan bestå av flere sammenslåtte sykehus og institusjoner. I «Helse Bergen» slås elleve institusjoner sammen.
  • Som en følge av reformen får flere sykehus nye navn. Noen beholdes også, som for eksempel Rikshospitalet.
  • Enkelte ansatte ved Haukeland sykehus kaller av og til arbeidsplassen sin for Sykeland Haukehus.
NYTT NAVN: Neste gang du går gjennom dørene på Haukeland sykehus, er det ikke sikkert du går inn på Haukeland sykehus. Sykehuset vurderer nemlig å skifte navn!
Arkivfoto: BT