Torsdag kveld fikk politiet melding om en mann som ble observert veivende med et våpen på Voss — muligens en AG3.

Den 43 år gamle mannen, en kjenning av politiet, var i løpet av kvelden i et basketak. Han skal ha knust en bilrute på en bil han ikke eide, ifølge lensmann Ivar Hellene på Voss.

— Etterforskningen vil vise hvem han har vært i basketak med, men vi har en mistanke, sier Hellene.

Bevæpnet politi rykket ut til mannens bolig etter meldingene de hadde fått inn om våpen.

Der gikk mannen rundt med en høytrykksspyler.

— Det var mørkt, og en slik høytrykksspyler kan kanskje minne noe om et gevær, sier Hellene.

43-åringen, som tidligere blant annet har vært anmeldt for trusler, ble fraktet til sykehus for skadene han hadde etter ruteknusing og basketak.

Hellene vil ikke si noe om hvorvidt mannen kan vente seg å bli siktet.