Torsdag åpnet han landbrukets markering av unionsoppløsningen, der norsk landbruk markerer seg gjennom 85 «Streif» — vandringer gjennom kulturlandskap over hele landet.

Det første Streif åpnes i Hardanger av dronning Sonja fredag, men i forkant arrangerer Landbruksdepartementet et seminar om utvikling av lokalt næringsliv og turisme.

Gammel merkevare

Sponheim slo fast at Hardanger ikke er valgt som sted for åpningen fordi landbruksministeren selv er bosatt i nærheten.

— Men merkevaren Hardanger er kjent langt utover Norges grenser. Oppbyggingen av merkenavnet startet allerede på 1850-tallet da Tideman og Gude malte sitt legendariske maleri «Brureferden i Hardanger», sa statsråden.

Til å hjelpe seg med å gi råd om utvikling av turisme og næringsliv basert på lokale forhold hadde Sponheim blant andre fått hjelp av amerikaneren Jonathan B. Tourtellot. Han er direktør for en avdeling i magasinet National Geographic. Magasinet kåret i fjor Norges fjorder til det beste naturbaserte reisemålet i verden.

Geoturister

Den amerikanske reiselivseksperten ga rosende ord til Hardanger og slo fast at området har nettopp det som skal til for å drive det han kalt geoturisme.

Geoturismen særpreges ved at geoturistene er ute etter å se det opprinnelige: Kulturlandskap, lokal arkitektur og historie, lokal mat og underholdning, sa Tourtellot.

Han viste en rekke eksempler på det motsatte av geoturisme. Mange reisemål rundt om i verden er ødelagt av utbygging som har gjort dem stadig mer like og skjuler det opprinnelige kulturlandskapet og de lokale tradisjonene som mange ønsker å se.

Det vil være økonomisk riktig å satse på det segmentet blant turistene som er Geoturister, mente Tourtellot. Han slo fast at en stor prosentandel av amerikanske turister kommer under dette begrepet, og i Europa er det enda mer å hente.

Natur og mat viktig

Landbruksminister Sponheim mener også at det er stadig flere som vil se reisemål der kombinasjonen av natur, kultur, mat og ekthet gir en unik opplevelse.

— Mat er en viktig del av et lands kultur, og de fleste som besøker andre land, er opptatt av landets mat og matkultur, sa han.

Min ambisjon er at norsk natur sammen med mat, drikke, kultur og unike opplevelser skal gjøre at turistene, både norske og utenlandske, velger Norge som reisemål, sa landbruksministeren, som la til at dette betyr at mange norske bønder må endre både arbeidsmåte og tankesett.

FOTO: JAN M. LILLEBØ