– Bergen om 15 år likner på Bergen i dag. En aktiv by innenfor det maritime. Nyskapningen innen shipping er mye sterkere i Bergen enn i Oslo. Min visjon for Bergen er å holde det slik.

– Hvordan skal du få til det?

– Jeg tror egentlig at rammebetingelsene er uvesentlige. Det avgjørende er kompetansen. Derfor er jeg bekymret over mangelen på norske sjøfolk. Sertifikatplikten for offiserer har sørget for mye sunn skipskunnskap til organisasjonene på land. Uten norske sjøfolk må vi få til en trainee-ordning der nye generasjoner får reise til sjøs.

EIRIK BREKKE