Det er høystusikkert når Bergensbanen åpner etter raset som gikk søndag ettermiddag.

-Vi vet mer når geologen kommer frem. Dersomdet er trygt å starte opprydningsarbeidet, går vi i gang så raskt som mulig,sier Inge Hjertaas, informasjonssjef i Jernbaneverket.

— Vi vet mer omnoen timer. Da har geologen sjekket fjellsiden, sier Hjertaas til bt.no likefør klokken 11.00 mandag.

I mellomtiden eralle tog innstilt. Bergensbanen går nå fra Oslotil Finse/Hallingskeid og fra Voss til Bergen. Passasjererkjøres med buss på strekningen Gol-Voss. Deter ingen alternativ transportfor passasjerer til og fra Myrdal, opplyser NSB på sin hjemmeside.

De som skal østovermed tog, reiser fra Bergen til Voss. Der går det buss til Gol. Reisende som skal til Finse, drar nå til Gol og fraktes med tog tilbake til Finse.

— Vi vil prioritere godstrafikken når vi åpner ettersom vi tross alt får fraktet passasjerer med tog og buss, sier Hjertaas.