MAGNUS VOLLSET magnus.vollset@bt.no

En av hundre nordmenn blir rammet av schizofreni. Like mange blir rammet av sykdommen manisk-depressiv sinnslidelse.Enkelte som får medisin, holder seg friske. Andre opplever til dels alvorlige bivirkninger.

Roger Løvlie har studert arvelige egenskaper, gener, som kan bestemme om en medisin vil fungere hos den enkelte pasient, eller om den bare vil gi bivirkninger.

Nylig disputerer han for den filosofiske doktorgraden om emnet ved Universitetet i Bergen. I samarbeid med en forskningsgruppe på Haukeland sykehus har han undersøkt tre gener som kan øke risikoen for bivirkninger av psykiatriske medisiner.

Et av genene gir opphav til et enzym i leveren som bestemmer hvor lang tid det tar før legemidler brytes ned i kroppen. Denne kunnskapen kan være med på å finne riktig dosering av ulike medikamenter.